Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia
Hội thảo “Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của độc giả tại Lưu trữ lịch sử”
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam
Hội thảo “Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của độc giả tại Lưu trữ lịch sử”
Hồ Gươm, giao lộ Đông - Tây
Thông báo Danh sách các giải pháp đề nghị xét công nhận sáng kiến của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2021
Tuổi trẻ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hưởng ứng Chương trình hiến máu “Gửi giọt máu đào, Tiếp sức đồng bào thắng dịch”
Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 của Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hội nghị tập huấn công tác văn thư lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ Hà Nội
Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư - lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
Hội thảo “Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của độc giả tại Lưu trữ lịch sử”
Giới thiệu lịch sử hình thành và các phông lưu trữ tiêu biểu của các Lưu trữ nhà nước Liên bang trực thuộc Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga (phần 3)
Giới thiệu lịch sử hình thành và các phông lưu trữ tiêu biểu của các Lưu trữ nhà nước Liên bang trực thuộc Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga (phần 2)
Giới thiệu lịch sử hình thành và các phông lưu trữ tiêu biểu của các Lưu trữ nhà nước Liên bang trực thuộc Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga
Hội nghị lần thứ 25 Hiệp hội Lưu trữ Nghe nhìn Đông Nam Á – Thái Bình Dương
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất
Hưng Yên: Tăng cường công tác văn thư, lưu trữ
Hải quan Đà Nẵng tiếp tục trong top đầu về cải cách hành chính, ứng dụng Công nghệ thông tin
Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có trụ sở tại địa chỉ: Số 5 Vũ Phạm Hàm - phường Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội.

Đến website Xem thông tin
Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ và thực hiện hoạt động lưu trữ thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Đến website Xem thông tin
Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III có trụ sở tại 34 Phan Kế Bính, phường Cống Vị, Ba Đình , Hà Nội. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ và thực hiện hoạt động lưu trữ thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Đến website Xem thông tin
Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ và thực hiện hoạt động lưu trữ thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Đến website Xem thông tin
Trung tâm KHKT Văn thư - Lưu trữ

Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và kỹ thuật, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thông tin tư liệu về lĩnh vực văn thư, lưu trữ và in tư liệu, ấn phẩm.

Đến website Xem thông tin
Trung tâm LTQG tài liệu điện tử

Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng trực tiếp quản lý và thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ điện tử thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao; là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Đến website Xem thông tin
Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ

Trung tâm Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng lập, bảo quản bản sao bảo hiểm và cơ sở dữ liệu bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia.

Đến website Xem thông tin