02:06 PM 23/10/2007  |   Lượt xem: 285  | 

Sáng 18/10/2007, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức Hội thảo xây dựng Luật Lưu trữ.

 Tham dự Hội thảo có Cục Trưởng Trần Hoàng, Phó Cục trưởng Vũ Thị Minh Hương, Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Tâm, Phó Cục Trưởng Trần Quốc Thắng, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I Hà Văn Huề, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III Vũ Xuân Hưởng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Tiết Hồng Nga, Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư  và Lưu trữ Trung ương Lã Thị Hồng,  Phó phòng Nghiệp vụ Văn thư và Lưu trữ địa phương Nguyễn Văn Lăng. Các đại biểu tham dự Hội thảo đều là những chuyên gia có  nhiều kinh nghiệm của ngành Văn thư, Lưu trữ

Tại Hội thảo,  các đại biểu đã thảo luận và góp ý xây dựng Luật  Lưu trữ. Trước cuộc Hội thảo lần này, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã có một số buổi hội thảo khác để thảo luận và từng bước hoàn thiện dự thảo Luật Lưu trữ.

Theo kế hoạch đến tháng 5/2008, Luật Lưu trữ sẽ được trình lên Quốc hội cho ý kiến theo Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội.

Khi được thông qua, Luật Lưu trữ sẽ tạo cơ sở pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động của ngành Văn thư, Lưu trữ.

 

P.V