11:18 AM 20/10/2021  |   Lượt xem: 147  | 

Trong khuôn khổ Dự án “Ứng phó của các nước ASEAN: Tình trạng bình thường mới trong Lưu trữ, Thư viện và Bảo tàng” của Ủy ban Văn hóa và Thông tin ASEAN (ASEAN-COCI), Lưu trữ quốc gia Phi-lip-pin đã phối hợp với ASEAN – COCI tổ chức Hội thảo trực tuyến về Lưu trữ các nước ASEAN ứng phó với đại dịch (APARA).

 

Hội thảo nhằm thảo luận về những sáng kiến của các cơ quan lưu trữ nói riêng và các cơ quan, tổ chức văn hóa nói chung trong việc lưu lại tài liệu về đại dịch COVID-19 và những thay đổi để phù hợp với tình hình hiện tại.

Tham dự Hội thảo có hơn 60 đại biểu đến từ các cơ quan lưu trữ quốc gia của các nước ASEAN và các cơ quan, tổ chức văn hóa, các viện nghiên cứu thuộc các trường đại học của Phi-lip-pin và Nhật Bản.

 

 

 
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có bà Nguyễn Thị Nga – Phó Cục trưởng, bà Trần Việt Hoa – Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và một số công chức cùng tham dự Hội thảo. Các báo cáo tham luận của Việt Nam tập trung vào việc triển khai sáng kiến Lưu trữ ứng phó với đại dịch do SARBICA khởi xướng của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và những kinh nghiệm trong việc triển khai thu thập tài liệu về đại dịch nhằm lưu lại ký ức và lịch sử của dân tộc.   
 
Hội thảo diễn ra diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10 năm 2021 qua ứng dụng Zoom và được phát lại trên kênh Youtube.

Minh Phương