04:17 PM 13/11/2020  |   Lượt xem: 79  | 

Sáng ngày 13/11, tại tỉnh Yên Bái, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ”.

    PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng đồng chủ trì Hội thảo.

    Tham dự Hội thảo có TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; PGS .TS. Trần Quốc Toản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; các chuyên gia, các nhà khoa học; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ một số tỉnh phía Bắc.

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu khai mạc Hội thảo.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

 

    Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Triệu Văn Cường cho biết, ngành Nội vụ có vị trí đặc biệt quan trọng trong mối quan hệ với các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi của ngành Nội vụ ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân của bộ máy hành chính nhà nước, đến kết quả hoạt động của tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước… Để có cơ sở khoa học cung cấp thêm lý luận và thực tiễn phục vụ việc nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ, góp phần hoàn thành mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ; đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ và các quan điểm, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ trong thời gian tới.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại Hội thảo.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

 

    Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng cho rằng, Hội thảo diễn ra đúng thời điểm, nhằm đưa ra những giải pháp thiết thực giúp Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh Yên Bái về tuyển dụng, tuyển chọn đúng người, đúng nghề vào làm trong các cơ quan nhà nước, quy hoạch cán bộ, các chế độ đãi ngộ cho công chức ngành Nội vụ.

    Hội thảo đã thảo luận một số vấn đề về lý luận và định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ; thực trạng của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội vụ; một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội vụ. Đại biểu tham dự Hội nghị đưa đã ra một số giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ trong tương lai như: phải thường xuyên quán triệt, củng cố và nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác Nội vụ, đặc biệt đối với những công chức làm công tác Nội vụ; hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm và khung năng lực; đổi mới khâu tuyển dụng, bổ sung nhân lực có chất lượng; bố trí, sử dụng nhân lực phù hợp; chú trọng thu hút chuyên gia có chất lượng và nhân tài; tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng và nhận thức cho người làm công tác Nội vụ…

    Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Triệu Văn Cường trân trọng ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham luận, góp ý của đại biểu. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ là việc làm hết sức cần thiết, do đó, cần xác định rõ các yếu tố ảnh hưởng, các quan điểm, định hướng để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, hoàn thành mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 là “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; có số lượng và cơ cấu hợp lý; có phẩm chất đạo đức tốt, năng động, sáng tạo; đề cao trách nhiệm giải trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ”.

 

Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

 

 

Quang cảnh Hội thảo.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

 

 

Trần Ngọc tổng hợp nguồn (https://www.moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/-hoi-thao-giai-phap-nang-cao-chat-luong-doi-45194.html)