03:00 PM 26/08/2019  |   Lượt xem: 493  | 

      Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức xây dựng đề án “Quản lý lưu trữ tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước”, trình Bộ Nội vụ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối tượng thực hiện của Đề án gồm: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân các cấp, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Hội đồng nhân dân các cấp và Ủy ban nhân dân các cấp.

      Để nội dung Đề án đáp ứng mục tiêu, yêu cầu và tổ chức triển khai hiệu quả, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội thảo chuyên đề “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài liệu điện tử của Cộng hòa Pháp”. Báo cáo viên Chuyên đề là Bà Rebours, chuyên gia lưu trữ điện tử của Cộng hòa Pháp.

      Thời gian: 13h30, Thứ tư, ngày 28 tháng 8 năm 2019.

      Địa điểm: Hội trường số 101, trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.

     Nội dung cơ bản sẽ được chia sẻ tại buổi hội thảo xin mời xem tại đây.

     Trân trọng kính mời các đại biểu tham dự và chia sẻ kinh nghiệm./.

  Tệp đính kèm