11:48 AM 16/06/2020  |   Lượt xem: 896  | 

       Ngày 15/6/2020, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (TP.HCM), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Nam.

       Ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước dự và chủ trì Hội nghị.

       Báo cáo viên Hội nghị: Ông Lê Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử, bà Vũ Thị Thanh Thủy – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ.

       Tham dự Hội nghị có 140 đại biểu đại diện Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông của 22 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Nam.

 

 

     Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước  Đặng Thanh Tùng phát biểu khai mạc Hội nghị.

        Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cho biết quá trình thực hiện Chính phủ điện tử ở Việt Nam đã sản sinh ra một loại hình văn bản, tài liệu mới là văn bản, tài liệu điện tử. Loại hình này đang ngày càng chiếm ưu thế so với tài liệu giấy, tuy không thay thế hoàn toàn văn bản giấy. Chính phủ điện tử tác động đến công tác văn thư như một tất yếu khách quan, đòi hỏi hoạt động quản lý nhà nước đối với công tác văn thư phải thay đổi cho phù hợp. Hội nghị này nhằm thực hiện kế hoạch triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”; Giải đáp các vướng mắc; Hướng dẫn thực hiện hai văn bản trên.

 

 

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử Lê Văn Năng giới thiệu Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

       Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ Vũ Thị Thanh Thủy phổ biến Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

 

       Theo chương trình, Hội nghị đã tiến hành các nội dung sau: Triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; Hướng dẫn lập hồ sơ điện tử; Giới thiệu Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Các giải pháp xác thực văn bản điện tử đáp ứng yêu cầu lâu dài và vĩnh viễn; Khung kiến trúc Kho Lưu trữ số đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung và thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử; Giải đáp các thắc mắc liên quan đến Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Tú Châu - Thùy Dung