09:37 AM 20/01/2020  |   Lượt xem: 207  | 

Chiều ngày 17/01/2019, tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

    

 

Đồng chí Triệu Văn Cường - Đảng ủy viên Ban cán sự Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.
 
 
 
Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu tại Hội nghị.
 

    Tham dự hội nghị có đồng chí Triệu Văn Cường - Đảng ủy viên Ban cán sự Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Đặng Thanh Tùng - Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; đồng chí Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; đồng chí Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cùng các đồng chí đảng ủy viên và đại diện chi ủy các Chi bộ trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

      Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ Nội vụ, Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nhằm đánh giá những kết quả đạt được năm 2019, rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy những mặt mạnh, thành quả đạt được, đồng thời khắc phục hạn chế, bàn kế hoạch và giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức để triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ công tác năm 2020. Thay mặt Đảng ủy Cục, đồng chí Đặng Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã trình bày sơ lược dự thảo Báo cáo Tổng kết. Theo dự thảo Báo cáo, nhìn chung năm 2019, Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị và sự chỉ đạo của cấp Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo đảng viên, quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị như: tập trung hoàng thiện các đề án, các văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ theo chương trình công tác được giao về cơ bản đảm bảo tiếng độ và chất lượng; nội bộ các cơ quan đơn vị cơ bản ổn định, đoàn kết; công chức, viên chức xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. Các cấp ủy đảng, người đứng đầu các đơn vị trong toàn Đảng bộ luôn quan tâm đời sống tinh thần, vật chất, điều kiện làm việc của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Việc tiếp tục tực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và gắn với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Cục. Đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nhiệt tình, trách nhiệm, kỷ luật trong công việc.

     Bên cạnh đó, vẫn còn có một số hạn chế như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị vẫn có lúc, có việc còn chậm; việc tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ còn hạn chế; một số cấp ủy chưa đầu tư thời gian hợp lý trong triển khai các văn bản của Đảng…

    Hội nghị đã nghe các đồng chí đảng ủy viên và đại diện chi ủy các Chi bộ trực thuộc Cục phát biểu xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo; nghiêm túc chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm việc được giao trong năm vừa qua, để đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm để tiếp tục phát huy có hiệu lực, hiệu quả của các tổ chức Đảng cơ sở…

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị, đồng chí Triệu Văn Cường - Đảng ủy viên Ban cán sự Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Bộ Nội vụ đã biểu dương những thành tích mà Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đạt được trong năm 2019.  Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cần tập trung tuyên truyền đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới từng đảng viên, triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết của Đảng, phát huy kết quả cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

      Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng Ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp thu những ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo và mong muốn toàn thể các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác và chính trị được giao, làm tốt công tác phát triển Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đảng ở tất cả các cấp, đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chiều sâu.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu tại Hội nghị,

 

 

Đồng chí Trần Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phát biểu tại Hội nghị.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang - Phó giám đốc Phụ trách Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư - Lưu trữ phát biểu tại Hội nghị.

 

 

Đồng chí Đàm Diệu Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu tại Hội nghị.

 

 

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
trao Giấy khen cho các đảng viên đạt thành tích xuất sắc năm 2019.

PV