09:14 AM 15/10/2021  |   Lượt xem: 105  | 

Ngày 28 và ngày 29/9/2021, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn trực tuyến nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 18/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021, Ngày 28 và ngày 29/9/2021, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn trực tuyến nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Chỉ đạo và khai mạc lớp tập huấn do ông: Vũ Đức Tuyên, Đảng ủy viên, Bí Thư chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ; Báo cáo viên: Tiến sỹ Cam Anh Tuấn, Trưởng Bộ môn Lưu trữ tài liệu chuyên ngành,Phó Trưởng Khoa LTH&QTVP, Trường Đại học KHXH&NV- ĐHQGHN giảng chuyên đề: Quản lý văn bản và và lập hồ sơ điện tử; Thạc sĩ, Đỗ Thu Hiền, giảng viên, Khoa LTH&QTVP, Trường Đại học KHXH&NV- ĐHQGHN giảng chuyên đề: Lưu trữ tài liệu điện tử.

Nội dung tập huấn: Những vấn đề cơ bản của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư và Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 và Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 17/3/2021.

Tham dự lớp tập huấn có gần 400 công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội. Thông qua lớp tập huấn, nhằm trang bị giúp học viên nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác vănthư, lưu trữ, những quy định mới về công tác văn thư, lưu trữ điện tử, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời giúp các đồng chí trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tham mưu cho thủ trưởng các cơ quan, tổ chức tiếp tục triển khai các nội dụng trên đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đơn vị mình./.

Theo Trang thông tin điện tử Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội (http://ccvtlt.sonoivu.hanoi.gov.vn/hoi-nghi-tap-huan-cong-tac-van-thu-luu-tru-dien-ra-ngay-2829-thang-09-nam-2021-tai-chi-cuc-van-thu-luu-tru-ha-noi.html)