08:48 AM 21/12/2018  |   Lượt xem: 237  | 

Sáng 19/12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

       Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Văn Thuận, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ, công chức làm công tác văn thư lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

       Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đỗ Văn Thuận đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

 

      Sau khi Luật Lưu trữ có hiệu lực từ 1/7/2012, công tác phổ biến, tuyên truyền Luật đã được các cấp, các ngành chủ động triển khai với nhiều hình thức đa dạng, góp phần đưa Luật Lưu trữ đi vào cuộc sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức đối với hoạt động văn thư, lưu trữ. Hệ thống các văn bản quản lý Nhà nước, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác lưu trữ từng bước được cụ thể hóa, khẳng định được vai trò, chức năng quản lý Nhà nước, phù hợp với thực tế của địa phương.

     Trong 5 năm qua, Sở Nội vụ đã tham mưu, giúp UBND tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra 50 cơ quan, tổ chức, trong đó thanh tra công tác nội vụ tại 17 cơ quan, tổ chức và kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại 33 cơ quan, tổ chức. Qua các đợt kiểm tra đã giúp cho các cơ quan, tổ chức nhận thức đúng hơn về vị trí, vai trò của công tác văn thư, lưu trữ, từng bước chỉ đạo, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định, hướng dẫn của Nhà nước; đồng thời quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ.

     Hiện nay, Kho Lưu trữ của tỉnh được bố trí tạm thời tại tầng 3 của Thư viện tỉnh với 02 phòng kho, diện tích là 170 m2, được trang bị hệ thống quạt gió, điều hòa nhiệt độ, hút bụi, hút nhiệt, giá cố định… Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh đang bảo quản 25 phông lưu trữ với 559 m giá tài liệu có thời gian từ năm 1947 đến năm 2007, trong đó chủ yếu là tài liệu hành chính, còn lại số ít hồ sơ là tài liệu khoa học kỹ thuật và hơn 10 vạn hồ sơ cá nhân thuộc Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian để thảo luận về những tồn tại, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ trong thời gian tới.

     Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kết quả hoạt động văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong 05 năm qua. Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến công tác văn thư, lưu trữ như: bố trí cán bộ, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đối với hoạt động lưu trữ. Đặc biệt, cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong tỉnh, nhất là Chi cục Văn thư và Lưu trữ tỉnh tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm, khắc phục những tồn tại hạn chế để đưa hoạt động văn thư, lưu trữ của tỉnh đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 theo hướng hiện đại, văn hóa và đô thị thông minh.

     Tại hội nghị, 6 tập thể và 6 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong triển khai, tổ chức thực hiện Luật Lưu trữ từ năm 2012 đến năm 2017./.

   Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Luật Lưu trữ.

 

(Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)