10:22 AM 16/11/2020  |   Lượt xem: 553  | 

Phiên họp toàn thể của Hội đồng Lưu trữ Quốc tế là sự kiện thường niên, diễn ra trong các kỳ Hội nghị thường niên tổ chức mỗi năm một lần và các kỳ Đại hội tổ chức bốn năm một lần của Hội đồng Lưu trữ Quốc tế.

Trong Phiên họp toàn thể năm 2020, Hội đồng Lưu trữ Quốc tế sẽ xem xét và quyết định đường hướng chiến lược và công tác quản lý của Hội đồng. Chỉ có các thành viên hạng A (các Lưu trữ quốc gia), hạng B (các Hiệp hội) và hạng C (các cơ quan, tổ chức) mới có quyền tham gia vào quá trình ra quyết định thông qua hình thức bỏ phiếu.

Phiên họp toàn thể năm 2020 ban đầu được dự kiến tổ chức trong khuôn khổ Đại hội Lưu trữ năm 2020 tại thành phố Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Đại hội đã được hoãn đến tháng 10 năm 2021.

Phiên họp toàn thể năm 2020 sẽ được tổ chức vào Thứ Hai, ngày 16 tháng 11 năm 2020, thời gian từ 13h 30 đến 15h 00 giờ Paris, tức 19h 30 đến 21h 00 giờ Hà Nội, qua ứng dụng Zoom và sử dụng nền tảng bỏ phiếu qua mạng. Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam sẽ tham dự cuộc họp này.

Huyền Linh (Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học)