Khai mạc trưng bày “Tổ chức chính quyền Hà Nội giai đoạn 1975 trở về trước qua tài liệu lưu trữ”

 03:12 PM 26/07/2018

Lễ Bàn giao kỷ vật đi B và khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ “Kỷ vật đi B - Quảng Trị, Ngày trở về”

 10:34 PM 23/07/2018

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tiếp xã giao ông David S. Ferriero – Giám đốc Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ

 10:00 AM 13/07/2018

Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ “Hội nghị Paris – Đường đến hòa bình”

 08:53 AM 12/07/2018

Khai mạc Lớp tập huấn kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tham mưu và kỹ năng giao tiếp, ứng xử

 07:23 AM 01/07/2018

Gặp mặt nhân Kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018)

 09:00 AM 20/06/2018

Trao tặng phiên bản tài liệu lưu trữ cho gia đình Cụ Lò Văn San – Đại biểu Quốc hội khóa I

 03:01 PM 28/05/2018


Khai mạc Hội nghị đánh giá việc thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017 và triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 01:51 PM 21/05/2018

Tọa đàm “Cách mạng Công nghiệp 4.0 và những tác động đến công tác văn thư - lưu trữ”

 01:10 PM 15/05/2018