Trao tặng bản sao Sắc lệnh số 147/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Cục Điện ảnh

 08:25 AM 16/03/2018

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thư viện Tổng thống Liên bang Nga

 04:12 PM 15/03/2018

Khai mạc Triển lãm “Khoa cử Việt Nam xưa trong Di sản Tư liệu thế giới”

 06:09 PM 05/03/2018

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức gặp mặt các thế hệ công chức, viên chức nghỉ hưu nhân dịp Xuân Mậu Tuất

 06:03 AM 03/02/2018

Khai mạc Trưng bày “Bảo vật quốc gia - Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945-1946”

 05:02 PM 02/02/2018

Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới

 06:07 AM 26/01/2018

Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018

 05:50 AM 20/01/2018

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước với Bảo tàng Lịch sử quốc gia

 11:36 PM 17/01/2018

Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

 08:36 AM 17/01/2018

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

 01:55 PM 05/01/2018