Khai mạc Hội nghị đánh giá việc thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017 và triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 01:51 PM 21/05/2018


Bộ Ngoại giao ủng hộ các nội dung hợp tác quốc tế và phối hợp trong lĩnh vực Lưu trữ giữa hai cơ quan tại cuộc họp phối hợp công tác giữa Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ

 10:29 PM 17/05/2018

Tọa đàm “Cách mạng Công nghiệp 4.0 và những tác động đến công tác văn thư - lưu trữ”

 01:10 PM 15/05/2018

Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ “Thái Y Viện triều Nguyễn qua Di sản tư liệu thế giới ở Việt Nam”

 09:32 PM 26/04/2018

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Thái Y Viện triều Nguyễn qua Di sản tư liệu thế giới ở Việt Nam”

 02:05 PM 26/04/2018

Khai mạc lớp “Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý”

 10:58 AM 11/04/2018

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ: Sinh hoạt chuyên đề “Thanh niên Việt Nam ngày ấy - bây giờ”

 02:00 PM 26/03/2018

Tọa đàm "Giới thiệu về công nghệ lưu trữ số trên phim 35mm và các hệ thống bảo hiểm lưu trữ mới"

 04:03 PM 22/03/2018