09:42 AM 04/05/2019  |   Lượt xem: 1254  | 

Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 10/6/2019. Danh sách các cơ quan, đơn vị báo cáo và đề cương báo cáo xin mời xem Công văn số 423/VTLTNN-NVTW.

       Ngày 03 tháng 5 năm 2019, Cục văn thư và lưu trữ nhà nước đã ban hành Công văn số 423/VTLTNN-NVTW về việc báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

       Nội dung chính của Công văn số 423/VTLTNN-NVTW như sau:

        Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ làm cơ sở nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 09/2014/TT-BNV, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị các cơ quan, tổ chức báo cáo 05 năm (2014-2019) thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ theo đề cương đính kèm.

       Báo cáo gửi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trước ngày 10 tháng 6 năm 2019 theo địa chỉ: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; số 12 Đào Tấn phường Cống Vị - quận Ba Đình – thành phố Hà Nội.

       Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, xin liên hệ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo số điện thoại 0243.8327005; 0934 479879, email: thuanhnguyen3010@gmail.com để được giải đáp./.

         (Chi tiết Công văn số 423/VTLTNN-NVTW xin mời xem tệp đính kèm dưới đây)./.

  Tệp đính kèm