03:21 AM 24/09/2017  |   Lượt xem: 7275  | 

 

Chức vụ

Họ và tên

Điện thoại

Email

Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Cục trưởng

Đặng Thanh Tùng

ĐTCQ: 024.38358666

dangthanhtung@archives.gov.vn

Phó Cục trưởng

Đỗ Văn Thuận

ĐTCQ: 024.32373058

dovanthuan@archives.gov.vn

Phó Cục trưởng

Nguyễn Thị Nga   

ĐTCQ: 024.37662127

nguyenthinga@archives.gov.vn

Văn thư Cục

Văn thư

Phạm Thị Thiệp

ĐTCQ: 024.38327002

phamthithiep@archives.gov.vn

Văn thư

Lê Thị Sen

ĐTCQ: 024.38327002

lethisen@archives.gov.vn

Các đơn vị chức năng trực thuộc

Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng

Bùi Thị Kim Hương

ĐTCQ: 024.38327003

buikimhuong@archives.gov.vn

Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức-Cán bộ

Nguyễn Thị Thu Hoài ĐTCQ: 024.37666196 nguyenthuhoai@archives.gov.vn

Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch-Tài chính

Trần Thị Thanh Bình

ĐTCQ: 024.38327000

tranthanhbinh@archives.gov.vn

Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước

Mai Thị Thu Hiền

ĐTCQ: 024.37669963

maithuhien@archives.gov.vn

Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ

Phạm Thanh Hà

ĐTCQ: 024.38327007

phamthanhha@archives.gov.vn

Phó trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ

Vũ Thị Thanh Thủy

ĐTCQ: 024.37667911

vuthanhthuy@archives.gov.vn

Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học

Nguyễn Thị Huệ   

ĐTCQ: 024.32115017

nguyenthihue@archives.gov.vn

Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Giám đốc TTLTQG I

Trần Thị Mai Hương

ĐTCQ: 024.3822655

 

Phòng Hành chính – Tổng hợp

 

024.36642055

 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

Giám đốc TTLTQGII

Vũ Văn Tâm

ĐTCQ: 028.38294789

vuvantam@archives.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổng hợp

 

028.38237130

 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Giám đốc TTLTQG III

Trần Việt Hoa      

ĐTCQ: 024.37620225

tranviethoa@archives.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổng hợp

 

024.38347997

 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

Giám đốc TTLTQG IV

Nguyễn Xuân Hùng

ĐTCQ: 0263.3912741

nguyenxuanhung@archives.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổng hợp

 

026.33560790

 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử

Quản lý, điều hành Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử

Lê Văn Năng

ĐTCQ: 024.37669154

levannang@archives.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổng hợp

 

024.37667875

 

Trung tâm Bảo hiểm Tài liệu lưu trữ quốc gia

Giám đốc Trung tâm Bảo hiểm Tài liệu lưu trữ quốc gia

Nguyễn Văn Phú  

ĐTCQ: 024.35235007

nguyenvanphu@archives.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổng hợp

 

024.38172581

 

Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ

Quản lý, điều hành Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ

Mai Thị Xuân       

ĐTCQ: 024.37669376

maithixuan@archives.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổng hợp   024.37629193