03:21 AM 24/09/2017  |   Lượt xem: 6141  | 

 

Chức vụ

Họ và tên

Điện thoại

Email

Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Cục trưởng

Đặng Thanh Tùng

ĐTCQ: 024.38358666

dangthanhtung@archives.gov.vn

Phó Cục trưởng

Đỗ Văn Thuận

ĐTCQ: 024.32373058

dovanthuan@archives.gov.vn

Phó Cục trưởng

Nguyễn Thị Nga   

ĐTCQ: 024.37662127

nguyenthinga@archives.gov.vn

Văn thư Cục

Văn thư

Phạm Thị Thiệp

ĐTCQ: 024.38327002

phamthithiep@archives.gov.vn

Văn thư

Lê Thị Sen

ĐTCQ: 024.38327002

lethisen@archives.gov.vn

Các đơn vị chức năng trực thuộc

Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng

Bùi Thị Kim Hương

ĐTCQ: 024.38327003

buikimhuong@archives.gov.vn

Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức-Cán bộ

Nguyễn Thị Thu Hoài ĐTCQ: 024.37666196 nguyenthuhoai@archives.gov.vn

Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính

Trần Thị Thanh Bình

ĐTCQ: 024.38327000

tranthanhbinh@archives.gov.vn

Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Nghiệp vụ VTLTTW

Mai Thị Thu Hiền

ĐTCQ: 024.37669963

maithuhien@archives.gov.vn

Trưởng phòng Nghiệp vụ VTLT địa phương

Phạm Thanh Hà

ĐTCQ: 024.38327007

phamthanhha@archives.gov.vn

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ VTLT địa phương

Nguyễn Tiến Lộc

ĐTCQ: 024.38327010

nguyentienloc@archives.gov.vn

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ VTLT địa phương

Vũ Thị Thanh Thủy

ĐTCQ: 024.37667911

vuthanhthuy@archives.gov.vn

Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế

Nguyễn Thị Huệ   

ĐTCQ: 024.32115017

nguyenthihue@archives.gov.vn

Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Giám đốc TTLTQG I

Trần Thị Mai Hương

ĐTCQ: 024.3822655

 

Phòng Hành chính – Tổ chức

 

024.36642055

 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

Giám đốc TTLTQGII

Vũ Văn Tâm

ĐTCQ: 028.38294789

vuvantam@archives.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổ chức

 

028.38237130

 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Giám đốc TTLTQG III

Trần Việt Hoa      

ĐTCQ: 024.37620225

tranviethoa@archives.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổng hợp

 

024.38347997

 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

Giám đốc TTLTQG IV

Nguyễn Xuân Hùng

ĐTCQ: 0263.3912741

nguyenxuanhung@archives.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổ chức

 

026.33560790

 

Trung tâm Khoa học và công nghệ văn thư – lưu trữ

Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ VTLT

Nguyễn Thùy Trang 

ĐTCQ: 024.63265927

nguyenthutrang@archives.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổ chức

 

024.37663673

 

Trung tâm Tin học

Giám đốc Trung tâm Tin học

Lê Văn Năng

ĐTCQ: 024.37669154

levannang@archives.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổ chức

 

024.37667875

 

Tạp chí Văn thư-Lưu trữ Việt Nam

Phó Cục trưởng phụ trách

Nguyễn Thị Nga   

ĐTCQ: 024.37662127

nguyenthinga@archives.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổ chức

 

024.32373654

 

Trung tâm Bảo hiểm Tài liệu lưu trữ quốc gia

Giám đốc Trung tâm Bảo hiểm Tài liệu lưu trữ quốc gia

Nguyễn Văn Phú  

ĐTCQ: 024.35235007

nguyenvanphu@archives.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổ chức

 

024.38172581

 

Trung tâm Tu bổ Phục chế tài liệu lưu trữ

Giám đốc

Mai Thị Xuân       

ĐTCQ: 024.37669376

maithixuan@archives.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổ chức

 

024.37629193