10:02 AM 06/10/2020  |   Lượt xem: 1474  | 

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trân trọng giới thiệu một số video tại Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”.

       Ngày 5 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư và ngày 3 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 458/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”, để các văn bản, chính sách được thực hiện, triển khai vào thực tiễn, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức Hội nghị triển khai tại ba miền cho các Bộ, ngành cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã tóm tắt những điểm chính, điểm mới của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, hướng dẫn lập hồ sơ điện tử, các chính sách định hướng công tác lưu trữ tài liệu điện tử của Quyết định số 458/QĐ-TTg. Một số vấn đề cấp bách của công tác văn thư, lưu trữ cũng được các báo cáo viên tham luận tại Hội nghị như: giải pháp xác thực văn bản điện tử đáp ứng yêu cầu lưu trữ lâu dài và vĩnh viễn của Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ; giá trị pháp lý văn bản điện tử trao đổi trên môi trường mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông, các giải pháp cung cấp Hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu Chính phủ điện tử của các đơn vị cung cấp phần mềm VNPT, Viettel, Viện nghiên cứu Sáng tạo và chuyển đổi số Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một số  video nội dung các báo cáo tại Hội nghị.

1. Bà Vũ Thị Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
2. Ông Lê Văn Năng, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử, tập huấn triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”.

3. Bà Nguyễn Thị Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu quốc gia tài liệu điện tử, tập huấn triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”.

4.Bà Trần Thị Hồng Diệu, Chuyên viên chính phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, hướng dẫn lập hồ sơ điện tử đáp ứng yêu cầu Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

5. Giới thiệu giải pháp xác thực văn bản điện tử đáp ứng yêu cầu lưu trữ lâu dài và vĩnh viễn.

6. Giới thiệu "Hệ thống giải pháp quản lý Điều hành Văn bản điện tử VNPT-EOffice đáp ứng Nghị định 30/2020/NĐ-CP".

7. Khung kiến trúc Kho Lưu trữ số đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử.

8. Giá trị pháp lý văn bản điện tử trao đổi trên môi trường mạng.

9. Giới thiệu hệ thống phần mềm lưu trữ điện tử của Viettel.

     Độc giả có nhu cầu tham khảo các video tại Hội nghị "Triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg" xin liên hệ bà: Trần Thị Hồng Diệu, chuyên viên chính phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ.

Hồng Diệu (Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ)