03:57 PM 06/08/2020  |   Lượt xem: 261  | 

Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Trị đang bảo quản 47 phông tài liệu, với 49715 hồ sơ, phản ánh nhiều lĩnh vực: chính trị, lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội… của tỉnh Quảng Trị. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị số 70, Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

     Tỉnh Quảng Trị thuộc vùng Bắc Trung bộ, với diện tích tự nhiên 4.737 km2, có vị trí địa kinh tế - chính trị quan trọng; là giao điểm của trục kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây, giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt và đường thuỷ, trong đó có các tuyến giao thông huyết mạch của quốc gia; đặc biệt có tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC), tuyến đường xuyên Á ngắn nhất nối các nước trong khu vực từ Myanmar - Thái Lan - Lào qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đến miền Trung Việt Nam và mở rộng ra khu vực ASEAN.

     Theo Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2019  của UBND tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị được thành lập trên cơ sở tổ chức lại bộ phận sự nghiệp thuộc Chi cục Văn thư – Lưu trữ, có chức năng  quản lý, tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác tài liệu lưu trữ lịch sử, thực hiện các dịch vụ công về lưu trữ theo quy định của pháp luật.

     Hiện Trung tâm đang bảo quản 47 phông tài liệu có giá trị trên nhiều lĩnh vực: chính trị, lịch sử,  kinh tế, văn hóa, xã hội… Nội dung tài liệu của các phông này phản ánh cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân tỉnh Quảng Trị trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và quá trình xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ năm 1975 đến nay. Cụ thể:

 
 
       Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị luôn phục vụ và cung cấp đầy đủ những thông tin cho các tổ chức, cá nhân đến khai thác, phát huy giá trị tài liệu của tỉnh, nhất là việc tra tìm hồ sơ, tài liệu, chế độ, chính sách cho thương binh, liệt sĩ, chất độc da cam và chế độ cho người có công với cách mạng./.
 
Tài liệu tham khảo:
- https://www.quangtri.gov.vn/xem-chi-tiet-gioi-thieu-tong-quan/-/view-article/1/3500113539863336577/1573630224087
-  Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị
 

Nguyễn Tuyết - Phan Thị Quyên