11:27 AM 09/01/2019  |   Lượt xem: 529  | 

Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bình Định lưu giữ, bảo quản hơn 130 phông lưu trữ với khoảng hơn 3000 mét giá tài liệu, là các phông lưu trữ của những cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu, phông lưu trữ cá nhân, tài liệu quý hiếm do các cá nhân, gia đình, dòng họ tặng, cho, ký gửi.

      Bình Định – vùng đất với bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa, điều kiện địa lý và tự nhiên rất phong phú, đa dạng thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Qua các thời kỳ phong kiến, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đã lưu trữ nhiều tài liệu quý, hiếm, phản ánh khá đầy đủ các mặt hoạt động của Chính quyền, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định trên các lĩnh vực đời sống, chính trị, văn hóa, kinh tế xã hội, quân sự. Theo Quyết định số 102/TB-VTLT ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc giới thiệu các Phông Lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định, có 132 phông tài liệu lưu trữ, hầu hết các phông tài liệu lưu trữ từ năm 1975, nhưng cũng có những phông tài liệu lưu giữ được các tài liệu hình thành từ rất sớm như: Phông Bộ sưu tập tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ từ năm 1695; Phông Ty Kiến thiết tỉnh Bình Định từ năm 1903; Phông Bộ sưu tập tài liệu quý, hiếm từ năm 1948; …Trân trọng giới thiệu các phông tài liệu lưu trữ bảo quản tại lưu trữ Lịch sử tỉnh Bình Định như sau:

1. Phông Ty Kiến thiết tỉnh Bình Định (giai đoạn 1903-1972)

2. Phông Bộ sưu tập tài liệu quý, hiếm (giai đoạn 1948-1975)

3. Phông Bộ sưu tập tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ (giai đoạn 1695-2011)

4. Phông UB Thống nhất Chính phủ (hồ sơ di B) (giai đoạn 1955-1975)

5. Phông Bộ sưu tập UBNDCM tỉnh Bình Định (giai đoạn 1961-1975)

6. Phông UBND tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

7. Phông UBND tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2007)

8. Phông Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Nghĩa Bình

9. Phông Sở Tài chính -Vật giá tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2004)

10. Phông Sở Tài chính tỉnh Bình Định (giai đoạn 2005-2006) 

11. Phông Văn Phòng HDND tỉnh Bình Định (giai đoạn 2004-2007)

12. Phông Ban dân tộc tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

13. Phông Ban dân tộc tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990- 2006)

14. Phông Ban TĐKT tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

15. Phông Ban TĐKT tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990 -2001)

16. Phông Ban Kiến thiết cơ bản GTVT tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1985)

17. Phông Ban QL CTGTVT tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1985-1989)

18. Phông Ban QL CTGTVT tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-1995)

19. Phông Ban QLDA CTGTVT tỉnh Bình Định (giai đoạn 1996-2009)

20. Phông Trung tâm lưu trữ Bình Định (giai đoạn 1998-2012)

21. Phông Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

22. Phông Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2002)

23. Phông Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976- 1989)

24. Phông Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990- 2002)

25. Phông Cục thuế tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

26. Phông Cục thuế tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2006)

27. Phông Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

28. Phông Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2004)

29. Phông Trường Chính trị tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976 -1989)

30. Phông Trường Chính trị tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2002)

31. Phông Sở Địa chính tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1975-1989)

32. Phông Sở Địa chính tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2003)

33. Phông Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

34. Phông Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định (giai đoạn 2003-2005)

35. Phông TT Xúc tiến đầu tư TM & ĐN tỉnh Bình Định (giai đoạn 2002-2004)

36. Phông Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định (giai đoạn 1992-2000)

37. Phông Đài Phát thanh và Truyền hình Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

38. Phông Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định (giai đoạn 1990-2009)

39. Phông Sở Công nghiệp tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

40. Phông Sở Công nghiệp tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2005)

41. Phông Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

42. Phông Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2005)

43. Phông Công ty Liên Hiệp XNK tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

44. Phông Liên Hiệp Công ty XNK tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-1992)

45. Phông Công ty SX Đầu tư Dịch vụ XNK BĐ (PISICO) (giai đoạn 1993-2008)

46. Phông Sở Thể dục – Thể thao tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

47. Phông Sở Thể dục – Thể thao tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2003)

48. Phông Ty Văn hóa - Thông tin tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

49. Phông Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2002)

50. Phông Cục Hải quan tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

51. Phông Cục Hải quan tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2003)

52. Phông Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định (giai đoạn 1995-2003)

53. Phông Thanh tra tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976 -1989)

54. Phông Thanh tra tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2004)

55. Phông Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

56. Phông Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2004)

57. Phông UBDS & KHHGĐ tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2001)

58. Phông UBDV & CSTE tỉnh Bình Định (giai đoạn 1994-2004)

59. Phông UBDS - Gia đình và trẻ em Bình Định (giai đoạn 2005-2006)

60. Phông Ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

61. Phông Ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-1996)

62. Phông Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-1996)

63. Phông Sở Khoa học Công nghệ và MT tỉnh Bình Định (giai đoạn 1997-2004)

64. Phông Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

65. Phông Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2004)

66. Phông Công ty Xổ Số Kiến thiết tỉnh Bình Định (giai đoạn 1992-2004)

67. Phông Trung tâm đào tạo bồi dưỡng tại chức tỉnh NB (giai đoạn 1978-1989)

68. Phông Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh BĐ (giai đoạn 1990-2004)

69. Phông Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1984-1989)

70. Phông Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2006)

71. Phông Nhà máy nước Qui Nhơn tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1975-1989)

72. Phông Công ty Cấp thoát nước Bình Định (giai đoạn 1990-2004)

73. Phông Sở Tư pháp tỉnh Bình Định (giai đoạn 1989-2006)

74.Phông Ban Chuẩn bị dự án các KCN Bình Định (giai đoạn 1997-2003)

75. Phông Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Định (giai đoạn 2006-2005)

76. Phông Ban Quản lý khu kinh tế Nhơn Hội (giai đoạn 2004-2007)

77. Phông Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

78. Phông Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2000)

79. Phông Điện lực tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

80. Phông Điện lực tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2003)

81. Phông Trường chuyên Lê Qúy Đôn (giai đoạn 2000-2007)

82. Phông Công ty Du lịch tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

83. Phông Công ty Du lịch tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2003)

84. Phông Cục Thống kê tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

85. Phông Cục Thống kê tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2003)

86. Phông Liên minh Hợp tác xã Bình Định (giai đoạn 1994-2006)

87. Phông Bưu điện tỉnh Bình Định (giai đoạn 1993-1999)

88. Phông Sở Bưu chính viễn thông tỉnh Bình Định (giai đoạn 2005-2006)

89. Phông Ban ĐCĐC&KTM tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

90. Phông Chi cục Di dân và Phát triển KTM tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2004)

91. Phông Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định (giai đoạn 1990-2009)

92. Phông Ban Quản lý GPMB & PTQĐ tỉnh Bình Định (giai đoạn 2003-2005)

93. Phông Chi cục Tiêu chuẩn do lường chất lượng BĐ (giai đoạn1991-2012)

94. Phông Chi cục Thú y tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

95. Phông Chi cục Thú y tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2005)

96. Phông Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1977-1989)

97. Phông Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2007)

98. Phông Ban cải tạo CTN tư doanh tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

99. Phông Sở Thủy lợi tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1975-1989)

100. Phông Sở Thủy lợi tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-1996)

101. Phông Sở Thủy sản tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

102. Phông Sở Thủy sản tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2002)

103. Phông Sở Nông - Lâm tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1975-1989)

104. Phông Sở Nông - Lâm tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-1996)

105. Phông Sở Thương nghiệp tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

106. Phông Công ty Du lịch Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

107. Phông Công ty Du lịch Bình Định (giai đoạn 1990-2003)

108. Phông Sở Y tế tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1975-1989)

109. Phông Sở Y tế tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2002)

110. Phông Cục Hải quan tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

111. Phông Cục Hải quan tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2004)

112. Phông Sở Lao động tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1975-1988)

113. Phông Sở Thương binh và xã hội tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1988)

114. Phông Sở Thương binh và xã hội tỉnh Bình Định (giai đoạn 1988-1998)

115. Phông Sở Lao động- thương binh và xã hội tỉnh BĐ (giai đoạn 1990-2003)

116. Phông Sở Xây dựng tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1989)

117. Phông Sở Xây dựng tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2004)

118. Phông Trọng tài kinh tế tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1976-1988)

119. Phông Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghĩa Bình (giai đoạn 1975-1989)

120. Phông Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2001)

121. Phông Xí nghiệp khai thác Yến Sào tỉnh Bình Định (giai đoạn 1990-2011)

122. Phông Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh BĐ (giai đoạn 1994-2006)

123. Phông Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định (giai đoạn 1992-2004)

124. Phông Ban Tôn giáo tỉnh Bình Định (giai đoạn 1993-2004)

125. Phông UBND huyện An Nhơn (giai đoạn 1976-1993)

126. Phông UBND huyện An Lão (giai đoạn 1982-2003)

127. Phông UBND huyện Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1982-2004)

128. Phông UBND huyện Tây Sơn (giai đoạn 1976-2004)

129. Phông UBND huyện Phù Mỹ (giai đoạn 1975-2003)

130. Phông Phông Nội vụ - Lao động TB&XH huyện Phù Mỹ (giai đoạn 1975-2003)

131. Phông Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Mỹ (giai đoạn 1975-2003)

132. Phông UBND huyện Hoài An (giai đoạn 1975-2003).

       Các phông tài liệu lưu trữ lịch sử được giới thiệu trên Cổng Thông tin điện tử của Chi cục Văn thư và Lưu trữ tỉnh Bình Định theo địa chỉ “http://ccvtlt.snv.binhdinh.gov.vn” góp phần phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và phục vụ mục đích khai thác, nghiên cứu lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân và các nhà nghiên cứu về vùng đất Bình Định./.

Tài liệu tham khảo:

Website: http://ccvtlt.snv.binhdinh.gov.vn/newsdetail.php?newsid=540&id=173

Trúc phương