09:30 AM 08/04/2021  |   Lượt xem: 592  | 

Chiều ngày 06/4/2021, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Cục Lưu trữ Pháp đã phối hợp tổ chức buổi làm việc trực tuyến về dự án hợp tác xây dựng cơ sở dữ liệu chung về tài liệu lưu trữ thời kỳ thuộc địa Pháp hiện đang bảo quản tại các cơ quan Lưu trữ của hai nước Việt Nam và Cộng hòa Pháp.

Chủ trì phiên họp gồm lãnh đạo cơ quan lưu trữ hai nước: ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và bà Françoise Banat-Berger, Cục trưởng Cục Lưu trữ Cộng hòa Pháp.

Tham gia buổi làm việc phía Pháp còn có bà Odile Welfelé, phụ trách Hợp tác quốc tế, Cục Lưu trữ Pháp; bà Isabelle Dion, Giám đốc Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại, Pháp; bà Olivia Pelletier và bà Anne-Laure Vella, phụ trách khối tài liệu về Đông Dương.

Về phía Việt Nam có bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng; bà Mai Thị Thu Hiền, Truởng phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nuớc; bà Trần Thị Mai Huơng, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I; ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV; ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia II cùng đại diện Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học.

Ngoài ra, buổi làm việc trực tuyến còn có sự tham gia của Tham tán Văn hóa và Hợp tác, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, ông Etienne Rolland-Piègue và Giám đốc Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Việt Nam, ông Philippe Le Failler.

 

Các đại biểu Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam dự buổi làm việc tại điểm cầu Hà Nội (Phòng họp 101, trụ sở Cục).

 

Tại buổi làm việc, bà Françoise Banat-Berger, Cục trưởng Cục Lưu trữ Pháp đã điểm lại quá trình quan hệ hợp tác với Lưu trữ Việt Nam trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn tăng cường phát triển mối quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực lưu trữ của hai cơ quan Lưu trữ Việt Nam và Pháp.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam Đặng Thanh Tùng đánh giá cao thiện chí hợp tác mà bà Françoise Banat-Berger, Cục trưởng Cục Lưu trữ Pháp dành cho Lưu trữ Việt Nam. Với mong muốn tăng cường chia sẻ thông tin tư liệu phục vụ nghiên cứu lịch sử của các nhà nghiên cứu, sử học của hai nước Việt Nam và Pháp, phía Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề xuất hai bên hợp tác xây dựng dựng cơ sở dữ liệu chung về tài liệu lưu trữ thời kỳ thuộc địa Pháp hiện đang bảo quản tại các cơ quan Lưu trữ của hai nước Việt Nam và Cộng hòa Pháp.

 

Quang cảnh buổi làm việc tại Phòng họp 101, trụ sở Cục.

 

Hai bên cùng chia sẻ thông tin về khối tài liệu về Đông Dương mà do hoàn cảnh lịch sử, khối tài liệu này hiện được bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia của Việt Nam và các Lưu trữ Quốc gia Pháp, đặc biệt là tại Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại Pháp ở Aix-en-Provence, giới thiệu về công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ cũng như kết quả việc số hóa tài liệu lưu trữ của hai bên. Theo đó, hai bên dự kiến sẽ phối hợp xây dựng chung Cổng thông tin điện tử lưu trữ hai nước Việt Nam - Pháp, bước đầu đưa danh mục tài liệu lưu trữ hiện đang bảo quản hai cơ quan Lưu trữ Việt Nam và Pháp và tiến tới việc giới thiệu cơ sở dữ liệu toàn văn nhằm thống nhất khối tài liệu về Đông Dương, đồng thời xây dựng hồ sơ đệ trình lên UNESCO đề nghị công nhận di sản tư liệu thế giới.

Ông Etienne Rolland-Piègue, Tham tán Văn hóa và Hợp tác, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam bày tỏ ủng hộ việc xây dự án hợp tác xây dựng dựng cơ sở dữ liệu chung về tài liệu lưu trữ thời kỳ thuộc địa Pháp và đề nghị UNESCO công nhận di sản tư liệu thế giới. Đây là một dự án lớn về chia sẻ ký ức và sự thành công của dự án trong tương lai không chỉ khẳng định mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ của hai cơ quan Lưu trữ hai nước Việt Nam - Pháp mà còn góp phần tăng cường Quan hệ Đối tác chiến lược Pháp - Việt.  

 

Buổi làm việc diễn ra với 10 điểm cầu ở Việt Nam và Pháp.

 

Tại buổi làm việc, ông Philippe Le Failler, Giám đốc Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Việt Nam hoàn toàn ủng hộ dự án hợp tác xây dựng dựng cơ sở dữ liệu chung về tài liệu lưu trữ thời kỳ thuộc địa Pháp hiện đang bảo quản tại các cơ quan Lưu trữ của hai nước Việt Nam và Cộng hòa Pháp. Trên cương vị một nhà nghiên cứu, ông Philippe Le Failler cho rằng dự án này là đặc biệt cần thiết đối với các nhà nghiên cứu, các nhà sử học và các độc giả nói chung.

Buổi làm việc trực tuyến diễn ra một cách sôi nổi và nhiều ý kiến tích cực khác của bà Odile Welfelé, phụ trách Hợp tác quốc tế, Cục Lưu trữ Pháp và bà Isabelle Dion, Giám đốc Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại, Pháp.

Kết thúc buổi làm việc, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Cục Lưu trữ Pháp thống nhất sẽ xây dựng dự án hợp tác xây dựng cơ sở dữ liệu chung về tài liệu lưu trữ thời kỳ thuộc địa Pháp hiện đang bảo quản tại các cơ quan Lưu trữ của hai nước Việt Nam và Cộng hòa Pháp với sự tham gia của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Việt Nam. Các bên sẽ tiếp tục trao đổi và tổ chức các buổi làm việc trực tuyến nhằm triển khai thực hiện dự án trong thời gian tới.

Nguyễn Hương Giang (Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học)