12:48 PM 09/11/2021  |   Lượt xem: 51  | 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 và kế hoạch của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, chiều ngày 08/11/2021, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ đăng cai tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 cho đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Trần Đức Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức (Bộ Nội vụ) Nguyễn Tư Long; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ.

Hội nghị được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; đồng thời, phát huy tích cực trong học tập, tìm hiểu pháp luật của mỗi đoàn viên, thanh niên trong Khối các cơ quan Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị - chuyên môn của đoàn viên, thanh niên.

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) Lương Thị Hải Anh trình bày những nội dung chính trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 tại Hội nghị.

Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức (Bộ Nội vụ) Nguyễn Tư Long trình bày những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 tại Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo Tạp chí Tổ chức nhà nước (https://tcnn.vn/news/detail/52687/Hoi-nghi-truc-tuyen-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nam-2021-cho-doan-vien-thanh-nien.html)