03:57 AM 16/09/2017  |   Lượt xem: 400  | 

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân quận về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017; Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn công tác lập hồ sơ, chỉnh lý tài liệu, giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ và các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ, ngày 15/8/2017, Ủy ban nhân dân quận 2 tổ chức tập huấn công tác lập hồ sơ, chỉnh lý tài liệu, giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ và các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ.

Đến tham dự buổi tập huấn có Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Hiền - Ủy viên Thường vụ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và sự tham dự của khoảng 200 cán bộ là Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên phụ trách công tác văn thư, lưu trữ; công chức, viên chức có lập hồ sơ công việc của các cơ quan chuyên môn, cơ quan ngành dọc, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân 11 phường.

Buổi tập huấn được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Văn thư Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Ngọc Hải, Chuyên viên Chi cục Văn thư Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ trình bày cách thức thực hiện lập hồ sơ, chỉnh lý tài liệu, giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ, hướng dẫn tiêu hủy tài liệu và thực hành thực thực tế về việc lập hồ sơ.

Thông qua Hội nghị tập huấn sẽ giúp cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt công tác lập hồ sơ, chỉnh lý tài liệu ngay trong quá trình giải quyết công việc; giải quyết dứt điểm tình trạng tài liệu tồn đọng, phát sinh mà chưa được lập hồ sơ; giúp công chức thực hiện được việc lựa chọn, giao nộp được khối hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn của Ủy ban nhân dân quận đang được lưu trữ tại từng cơ quan, đơn vị về lưu trữ Ủy ban nhân dân quận và Trung tâm lưu trữ lịch sử Thành phố theo quy định, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân phường về tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ./.

(Theo Website của Chi Cục Văn thư – Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh)