11:47 PM 10/10/2017  |   Lượt xem: 269  | 

Thời gian tập huấn diễn ra chỉ trong 01 buổi sáng ngày 29/9/2017.

Với yêu cầu là trang bị cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ những kiến thức căn bản và cập nhật những kiến thức mới, để người công chức, viên chức nắm vững và nâng cao năng lực về tổ chức, quản lý và nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thị xã đi vào nề nếp và thực hiện Kế hoạch số 2079/KH-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện nghiêm quy định của Pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ và Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 19/7/2017 của UBND thị xã Đồng Xoài về việc tổ chức tập huấn triển khai các văn bản của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ và nghiệp vụ lưu trữ, sáng ngày 29/9/2017, Phòng Nội vụ thị xã Đồng Xoài phối hợp cùng Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Bình Phước tổ chức lớp tập huấn triển khai các văn bản của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; Thời gian tập huấn diễn ra chỉ trong 01 buổi sáng ngày 29/9/2017.

Về tham dự buổi tập huấn có hơn 81 các đồng chí là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của 33 trường học; công chức, viên chức kiêm nhiệm, người hoạt động không chuyên trách làm công tác văn thư-lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị và 08 UBND các xã, phường.

Nội dung tập huấn: các văn bản quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ cụ thể như: Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT  ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ  về quản lý và sử dụng con dấu; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; Luật lưu trữ của Quốc Hội đến người tham dự. Đại diện lãnh đạo Chi cục Văn thư, lưu trữ tỉnh Bình phước được mời làm báo cáo viên của Hội nghị tập huấn này./.

(Theo Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ Bình Phước)