03:51 AM 16/09/2017  |   Lượt xem: 205  | 

Sở Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn soạn thảo văn bản và lập hồ sơ công việc vào ngày 23 và 24 tháng 8 năm 2017.

Thực hiện Kế hoạch số 498/KH-SNV ngày 23/02/2017 của Sở Nội vụ về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, đồng thời để nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản, lập hồ sơ công việc cho các cơ quan trung ương, tư pháp, quân đội thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố, Sở Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn soạn thảo văn bản và lập hồ sơ công việc vào ngày 23 và 24 tháng 8 năm 2017.

    Đến dự và khai mạc Lớp tập huấn có ông Đặng Công Chúc - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ và 100 học viên là công chức, viên chức trực tiếp phụ trách tổ chức nhân sự, hành chính, tổng hợp, thi đua - khen thưởng tại các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại thành phố, tư pháp, quân đội, doanh nghiệp thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử thành phố.

    Nội dung của Lớp tập huấn được thực hiện theo Bộ tài liệu Kỹ năng soạn thảo văn bản và lập hồ sơ được phê duyệt tại Quyết định số 6543/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố, gồm:

    1. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

    2. Sử dụng văn phong, ngôn ngữ và viết hoa trong văn bản hành chính;

    3. Hướng dẫn kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông thường;

    4. Hướng dẫn lập hồ sơ công việc.

    Đây là những nội dung quan trọng trong công tác văn thư, lưu trữ và là công việc thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều tiếp xúc với văn bản, tài liệu; nếu việc ban hành văn bản đúng với quy định hiện hành, việc lập hồ sơ công việc được thực hiện đầy đủ, chính xác thì quá trình giải quyết công việc được thuận lợi, nâng cao được hiệu quả công việc.

    Bằng những ví dụ cụ thể, thực tế cùng với việc được thực hành ngay tại lớp học đã giúp các học viên hoàn thiện hơn về công tác lập hồ sơ của mình, nhận ra được những sai sót trong soạn thảo văn bản. Với sự nhiệt huyết của các Báo cáo viên cùng sự trao đổi nhiệt tình của các đông đảo học viên đến từ khối cơ quan Trung ương, tư pháp, quân đội đã giúp cho Lớp tập huấn được diễn ra thành công./.

(Theo website Sở Nội vụ Thành phố Đà Nẵng)