Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2019)

 09:55 AM 07/01/2019
Sáng ngày 03/01/2019, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2019)

Giới thiệu một số phông lưu trữ tiêu biểu hiện đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Giang

 09:29 AM 04/01/2019

Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư - Lưu trữ tại UBND thành phố Bắc Giang năm 2018

 09:26 AM 28/11/2018

Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội công nhận tài liệu lưu trữ quý, hiếm

 08:56 AM 18/09/2018

Giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa Chi cục Văn thư - Lưu trữ 5 tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị)

 02:53 PM 20/07/2018

Tập huấn nghiệp vụ thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018 tại tỉnh Thái Nguyên

 07:44 PM 28/06/2018

Tập huấn công tác Văn thư lưu trữ năm 2018 tại Huyện Gia Lâm, Hà Nội

 10:32 AM 11/05/2018

Triển lãm chuyên đề “Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận”

 09:18 AM 17/04/2018

Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng và thi hành Luật lưu trữ tại tỉnh Kon Tum

 08:59 AM 12/04/2018

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

 08:50 AM 09/04/2018

Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư – Lưu trữ tại UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang năm 2018

 09:26 AM 15/03/2018