04:22 PM 15/03/2021  |   Lượt xem: 187  | 

Ngày 13/3/2021, Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05-CT/TW).

   Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐUBNV ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ trở về Việt Nam trực tiếp lãnh đạo cách mạng, ngày 13 tháng 3 năm 2021, Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kết hợp đi thực tế tại Pắc Pó - Cao Bằng.

   Chủ trì Hội nghị đồng chí Đặng Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

   Tới dự Hội nghị có đồng chí Nông Hoa Thương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng; đồng chí Lục Xuân Thắng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cao Bằng.

  

Đồng chí Đặng Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

   Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,  báo cáo nêu bật một số thành tích đạt được trong năm 5 năm thực hiện Chỉ thị như: Đảng ủy Cục đã ban hành các văn bản, trực tiếp chỉ đạo các Chi bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chăn, đầy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các chi bộ xây dựng Kế hoạch học tập, Bí thư các Chi bộ, toàn thể đảng viên phải đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, chi bộ hàng năm. Hàng năm, thực hiện việc kiểm tra, giám sát định kỳ, theo chuyên đề về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy cũng giao cho Người đứng đầu cấp Ủy các Chi bộ đổi mới việc tổ chức các hình thức tuyên truyền, quán triệt, nghiên cứu học tập Chỉ thị số 05-CT/TW bằng các hình thức phong phú, hiệu quả và phải gắn liền với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

   Cùng với các hoạt động nêu trên, Đảng uỷ và Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử và Website của Cục mở chuyên mục thông tin về Chương trình hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp sinh nhật Bác và các ngày lễ lớn của đất nước hàng năm, các Trung tâm Lưu trữ quốc gia tổ chức giới thiệu tài liệu của Bác bằng nhiêu hình thức phong phú như:

   - Xuất bản cuốn Bảo vật Quốc gia Tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945 - 1946; cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và Quốc tế bằng 03 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga năm 2019 …

   - Tổ chức các cuộc triễn lãm tài liệu lưu trữ: Triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa”; Bác Hồ qua tài liệu lưu trữ quốc tế;...

   - Trao tặng phim, tư liệu quý về Bác Hồ cho Bảo tàng Hồ Chí Minh;

   - Viết các bài viết đăng trên các tạp trí về cuộc đời, sự nghiệp chủ tịch Hồ Chí Minh;

   - Tổ chức các hoạt động giới thiệu các gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

   Nhân dịp sơ kết 05 năm thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước quyết định tặng bằng khen cho 2 Chi bộ và 13 cá nhân đảng viên đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

   Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị sơ kết:

 

Đồng chí Nông Hoa Thương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Cao Bằng tặng hoa chúc mừng Hội nghị.

 

Đồng chí Trần Thị Thanh Bình - Đảng ủy viên, trình bày báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

 

Đồng chí Phạm Thanh Hà - Đảng viên, Trưởng phòng Nghiệp vụ VTLT trình bày báo cáo tham luận tại Hội nghị.

 

Đồng chí Luyện Thị Thu Thủy - Đảng viên Chi bộ Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước báo cáo tham luận tại Hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài - Đảng ủy viên, công bố Quyết định khen thưởng.

 

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy tặng giấy khen cho hai chi bộ có thành tích xuất sắc: Chi bộ Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Chi bộ Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

 

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trần Hồng Diệu (Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ)