11:12 AM 15/07/2020  |   Lượt xem: 663  | 

Chuyến khảo sát nằm trong Kế hoạch khảo sát, đánh giá thực trạng lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc chương trình thực hiện thí điểm tại Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước”.

Ngày 14/7/2020, Đoàn công tác của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước do ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng làm trưởng Đoàn đã tiến hành khảo sát và làm việc tại tỉnh Vĩnh Long.

Thành phần Đoàn khảo sát gồm: ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trưởng đoàn; ông Lê Văn Năng, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử, Phó Trưởng đoàn; bà Nguyễn Thị Chinh, Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ, Thư ký Đoàn công tác.

Thành phần Đoàn làm việc của tỉnh Vĩnh Long gồm: ông Hồ Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ trì; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Phạm Minh Chiến - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Văn Chính - Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Trung tâm Tin học, Sở Thông tin và Truyền thông; các chuyên viên Phòng Cải cách Hành chính - Văn thư, lưu trữ và đại diện Tập đoàn Hương Việt, đơn vị chuyển giao giải pháp lưu trữ số.

 

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại cuộc họp.
 
 

 

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng và Đoàn công tác của Cục tại buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã báo cáo chi tiết tình hình lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tại tỉnh Vĩnh Long từ năm 2002 bằng Hệ thống quản lý văn bản điện tử dùng chung trong toàn tỉnh. Hệ thống này đã và đang được nâng cấp đáp ứng các yêu cầu của pháp luật trong công tác văn thư, lưu trữ. Các ông Nguyễn Văn Chính và Phạm Minh Chiến cũng báo cáo tình hình thực hiện Đề án số hóa tài liệu lưu trữ giai đoạn 2015 – 2020 và phần mềm quản lý tài liệu số hóa của tỉnh tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ.

Cũng trong khuôn khổ cuộc họp, ông Hồ Văn Kiên cung cấp cho Đoàn Khảo sát Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc xây dựng và triển khai Lưu trữ điện tử tại tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, phần lớn các nhiệm vụ do Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông là hai đơn vị phối hợp chính.

 

Các đại biểu của tỉnh Vĩnh Long tham gia cuộc họp.
 

Các đại biểu Đoàn Vĩnh Long đồng thuận đưa ra kiến nghị: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cần tham mưu trình Bộ Nội vụ ban hành các thông số kỹ thuật về lưu trữ tài liệu điện tử, các chuẩn kết nối liên thông giữa các phần mềm để chuyển giao tài liệu điện tử từ Hệ thống quản lý văn bản và điều hành sang phần mềm lưu trữ cơ quan, từ phần mềm lưu trữ cơ quan vào phần mềm lưu trữ lịch sử; có hướng dẫn cụ thể về các quy trình nghiệp vụ lưu trữ điện tử và trình Bộ Nội vụ để trình Chính phủ bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các tỉnh trong quá trình thực hiện thí điểm Quyết định số 458/QĐ-TTg. Đoàn Vĩnh Long cũng kiến nghị Ban Cơ yếu Chính phủ tính toán và tìm giải pháp cho việc xác thực văn bản đến tại bộ phận văn thư, xác thực tài liệu lưu trữ điện tử trong Hệ thống lưu trữ điện tử của tỉnh về sau.

Đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ trong việc lưu trữ tài liệu điện tử giai đoạn trước đây và nhiệm vụ số hóa tài liệu lưu trữ của tỉnh Vĩnh Long những năm gần đây. Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng cũng nhấn mạnh vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử của tỉnh trong việc nhanh chóng củng cố bộ máy, nhân sự và điều kiện kỹ thuật bảo đảm để thực hiện đúng chức trách lưu trữ tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo đúng quy định tại Luật Lưu trữ năm 2011.

Kết thúc chương trình làm việc, đại diện các bên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng lưu trữ điện tử, triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg tại địa phương và kiến nghị nhận được sự đồng hành của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trong suốt quá trình thực hiện.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Chinh