02:48 PM 25/06/2020  |   Lượt xem: 763  | 

Trong khuôn khổ Chương trình triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước”, từ ngày 23/6/2020 đến ngày 26/6/2020, Đoàn công tác liên ngành do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước chủ trì đã tiến hành khảo sát việc lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

     Thành phần Đoàn khảo sát gồm: ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trưởng đoàn; ông Lê Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử, Phó Trưởng đoàn; bà Nguyễn Thị Chinh - Thư ký Đoàn Khảo sát; đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Thông tin Truyền thông, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số...

 

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn tại tỉnh Quảng Ninh.

    Tại Hải Phòng, Đoàn đã có buổi làm việc với đại diện Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng UBND thành phố, Chi cục Văn thư và Lưu trữ thành phố Hải Phòng. Cuộc họp do ông Trần Quang Trung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì.

     Tại Quảng Ninh, Đoàn có buổi làm việc với đại diện các cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội - HĐND - UBND tỉnh, Chi cục Văn thư và Lưu trữ tỉnh Quảng Ninh. Cuộc họp do ông Nguyễn Tiến Quân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì.

     Tại các buổi làm việc, các bên đã trao đổi làm rõ thực trạng đáp ứng các yêu cầu pháp luật của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử; Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; Phương án lập hồ sơ điện tử và xác định giá trị tài liệu của hồ sơ điện tử; các giải pháp công nghệ trong lưu trữ điện tử; giải pháp nguồn nhân lực cho văn thư, lưu trữ điện tử....

     Tiếp đó, Đoàn khảo sát tại Trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh, trực tiếp góp ý kiến cho nhiệm vụ rà soát, nâng cấp Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống số hóa của tỉnh.

     Kết thúc chương trình làm việc, đại diện các bên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng lưu trữ điện tử, triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg tại địa phương và kiến nghị nhận được sự đồng hành của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trong suốt quá trình thực hiện. Đại diện lãnh đạo của thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh cũng kiến nghị Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tham mưu giúp Bộ Nội vụ ban hành các chuẩn định dạng, chuẩn đóng gói dữ liệu, chuẩn kết nối liên thông... để thực hiện nhiệm vụ tích hợp và chia sẻ dữ liệu trong thời gian tới.

 

Ông Lê Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn với  tỉnh Quảng Ninh.

 

Nguyễn Thị Chinh (Thư ký Đoàn Khảo sát)