10:15 AM 15/08/2007  |   Lượt xem: 267  | 

Lớp tập huấn do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Tổng Cục Lưu trữ nhà nước Trung Quốc và Cục Lưu trữ tỉnh Quảng Đông tổ chức.

Ngày 06/8/2007, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã có Thông báo số 651/TB-VTLTNN  về việc Triệu tập lớp tập huấn đặc biệt thực hiện Chỉ thị 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nâng cao trình độ, tăng cường bảo vệ và  phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các Trung tâm Lưu trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối tượng tham gia lớp học là các đồng chí là Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phụ trách công tác văn thư, lưu trữ;  Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ 64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Một số hình ảnh tại phòng trưng bày tài liệu lưu trữ của lưu trữ Trung Quốc.

Mục đích của lớp học là quán triệt Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;  giúp cho Chánh Văn phòng UBND các tỉnh và Giám đốc lưu trữ các tỉnh nâng cao trình độ nghiệp vụ tổ chức, thiết kế, xây dựng, trưng bày, quản lý các Trung tâm Lưu trữ và trao đổi kinh nghiệm với lưu trữ Trung Quốc, đặc biệt là lưu trữ tỉnh Quảng Đông, mô hình lý tưởng về lưu trữ cấp tỉnh; học viên tham gia khoá học tại Việt Nam và Trung Quốc được cấp giấy chứng nhận của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Cục trưởng Cục Lưu trữ tỉnh Quảng Đông.

P.V