09:55 AM 13/07/2020  |   Lượt xem: 533  | 

Trong khuôn khổ Chương trình triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Chính phủ phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước", ngày 10/7/2020, Đoàn công tác liên ngành do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước chủ trì đã tiến hành khảo sát việc lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tại thành phố Đà Nẵng.

Thành phần Đoàn khảo sát gồm: ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trưởng đoàn; ông Lê Quang Tùng, Phó Cục trưởng Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ; ông Lê Văn Năng, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử; bà Nguyễn Thị Chinh, Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ, ông Hoàng Nguyên Vân, Phó Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số...

Đoàn đã có buổi làm việc với đại diện Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố, Chi cục Văn thư và Lưu trữ TP. Đà Nẵng. Cuộc họp do ông Đặng Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Nội vụ Đà Nẵng đã báo cáo chi tiết các chức năng cơ bản và quá trình triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung trong hệ thống cơ quan hành chính của thành phố; phần mềm lưu trữ dùng chung; vấn đề số hóa tài liệu lưu trữ và những vướng mắc, khó khăn khi triển khai văn thư - lưu trữ điện tử tại TP. Đà Nẵng. Hai bên cũng đã trao đổi định hướng xây dựng lưu trữ điện tử; vấn đề công nghệ trong lưu trữ điện tử; giải pháp xác thực và bảo mật lâu dài tài liệu lưu trữ điện tử; giải pháp nguồn nhân lực cho văn thư, lưu trữ điện tử....

Đoàn khảo sát đánh giá cao tính chủ động trong ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ tại TP. Đà Nẵng, sự phối kết hợp chặt chẽ và thiện chí giữa Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ điện tử và hi vọng sự hợp tác đó sẽ đưa Đà Nẵng thành địa phương thí điểm và điển hình tốt nhất trong lộ trình xây dựng lưu trữ số trong toàn quốc.

Kết thúc chương trình làm việc, đại diện các bên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng lưu trữ điện tử, triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg tại địa phương và kiến nghị nhận được sự đồng hành của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trong suốt quá trình thực hiện. Đoàn địa phương cũng kiến nghị Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tham mưu giúp Bộ Nội vụ ban hành các chuẩn định dạng, chuẩn đóng gói dữ liệu, chuẩn kết nối liên thông... để thực hiện nhiệm vụ tích hợp và chia sẻ dữ liệu trong thời gian tới.

 

Đoàn khảo sát của Cục.

 

 

Đoàn Đà Nẵng.

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn khảo sát với Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng.

Nguyễn Thị Chinh (Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ)