09:07 AM 22/05/2020  |   Lượt xem: 367  | 

Sáng ngày 21/5/2020, tại trụ sở Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Dự lễ ký kết về phía Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có Cục trưởng Đặng Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử Lê Văn Năng, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I Trần Thị Mai Hương, Trưởng phòng Phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước Mai Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ Phạm Thanh Hà, Chánh Văn phòng Bùi Thị Kim Hương…

Về phía Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, có Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Hổ, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng công ty.

 

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước  Đặng Thanh Tùng và Tổng Giám đốc Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel Nguyễn Mạnh Hổ
 cùng thống nhất ký Thỏa thuận hợp tác.

Tại lễ ký kết, Cục trưởng Đặng Thanh Tùng và Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Hổ cùng thống nhất ký Thỏa thuận hợp tác xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án “Lưu trữ tài liệu điện tử Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam” với nội dung hợp tác sau:

- Phối hợp nghiên cứu xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án “Lưu trữ tài liệu điện tử Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam”.

- Nghiên cứu, đề xuất thí điểm trang bị hạ tầng kỹ thuật và giải pháp công nghệ để thực hiện các quy trình nghiệp vụ lưu trữ điện tử tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

+ Nghiên cứu, đề xuất thí điểm tích hợp cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử từ các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

+ Nghiên cứu, đề xuất thí điểm thu thập tài liệu lưu trữ điện tử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn hình thành trong quá trình hoạt động của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương hiện đang sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Viettel.

+ Nghiên cứu, đề xuất thí điểm thực hiện quy trình khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử trực tuyến.

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết:

 

 

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu tại lễ ký kết.
 

 

Tổng Giám đốc Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel Nguyễn Mạnh Hổ phát biểu tại lễ ký kết.
 
 

 

Các đại biểu dự lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm.
 
 
 
 

Việt Dũng