02:09 PM 23/06/2020  |   Lượt xem: 1246  | 

Sáng ngày 23/6/2020, tại trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2020 - 2025.

       Dự lễ ký kết về phía Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng, ông Lê Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử, bà Trần Thị Mai Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, bà Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, bà Mai Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Phòng Quản lý tài liệu lưu trữ nhà nước, ông Phạm Thanh Hà - Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, bà Bùi Thị Kim Hương - Chánh Văn phòng Cục…

       Về phía Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có ông Huỳnh Quang Liêm – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, ông Ngô Diên Hy Tổng - Giám đốc Công ty Công nghệ Thông tin VNPT (VNPT-IT) cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên và các ban thuộc Tập đoàn.

 

 

Ông Đặng Thanh Tùng Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và ông Ngô Diên Hy - Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Thông tin VNPT ký bản thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2020 – 2025.

       Tại lễ ký kết, ông Đặng Thanh Tùng Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cùng ông Ngô Diên Hy - Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Thông tin VNPT (được sự ủy quyền của Tổng giám đốc Tập đoàn) đã thống nhất ký bản Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2020 – 2025, với nội dung hợp tác sau:

       - Hai bên phối hợp nghiên cứu xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án “Lưu trữ tài liệu điện tử Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam”.

       - Nghiên cứu, đề xuất thí điểm thu thập tài liệu lưu trữ điện tử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn hình thành trong quá trình hoạt động của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương hiện đang sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Tập đoàn VNPT. Hoạt động hợp tác này sẽ được hai bên tiến hành khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về thu thập tài liệu lưu trữ. Đối với các địa phương, hoạt động này được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án thí điểm thu thập và tích hợp dữ liệu tài liệu lưu trữ nhằm quản lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam.

       -  Nghiên cứu, đề xuất thí điểm trang bị hạ tầng kỹ thuật và giải pháp công nghệ để thực hiện các quy trình nghiệp vụ lưu trữ điện tử tại Trung tâm Trung tâm Lưu trữ quốc gia II thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

       - Tư vấn xây dựng Phân hệ lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ điện tử thuộc Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Tập đoàn VNPT đáp ứng quy định của pháp luật về lưu trữ.

 

 

Ông Đặng Thanh Tùng Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và ông Ngô Diên Hy - Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Thông tin VNPT trao đổi Bản thỏa thuận đã ký kết.

 

 

Ông Đặng Thanh Tùng Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu tại Lễ ký kết.
 
 
 
 
Ông Huỳnh Quang Liêm – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết.
 
 
 

 

Các đại biểu dự Lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm.
 
 

Tin, ảnh: Tú Châu