04:58 PM 07/02/2020  |   Lượt xem: 372  | 

Ngày 07/02/2020, tại Phòng Họp, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức công bố Quyết định số 08/QĐ-BNV ngày 02/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử và Quyết định số 09/QĐ-BNV ngày 02/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ.

     Tham dự buổi công bố có: Ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; ông Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Trưởng các đơn vị chức năng và tổ chức sự nghiệp thuộc Cục khu vực phía Bắc cùng toàn thể viên chức các đơn vị có liên quan.

 

 

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu tại buổi công bố.

     Tại buổi công bố các quyết định, bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Tổ chức - Cán bộ, đã công bố Quyết định số 08/QĐ-BNV ngày 02/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử và Thông báo số 60/TB-VTLTNN ngày 07/02/2020 về việc giao quản lý, điều hành Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử cho ông Lê Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Tin học; Quyết định số 09/QĐ-BNV ngày 02/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ và Thông báo số 59/TB-VTLTNN ngày 07/02/2020 về việc giao quản lý, điều hành Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ cho bà Mai Thị Xuân - Giám đốc Trung tâm Tu bổ Phục chế tài liệu lưu trữ.

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Tổ chức - Cán bộ, phát biểu tại lễ công bố.

     Tại buổi công bố các quyết định, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng nhấn mạnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trung tâm mới được thành lập, những nhiệm vụ trong tâm cần triển khai. Cục trưởng mong muốn toàn thể lãnh đạo và viên chức các Trung tâm sẽ cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tại buổi họp, Cục trưởng; đại diện lãnh đạo các Trung tâm mới được thành lập; đại điện phòng Tổ chức - Cán bộ cũng dành thời gian để lắng nghe nguyện vọng và giải đáp ý kiến của viên chức thuộc các Trung tâm mới thành lập để đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của người lao động.

 

Ông Lê Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Tin học được phân công quản lý, điều hành Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử phát biểu tại lễ công bố.

 

Bà Mai Thị Xuân - Giám đốc Trung tâm Tu bổ phục chế tài liệu lưu trữ được phân công quản lý, điều hành Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư - Lưu trữ phát biểu lễ công bố.

 

 

Toàn cảnh lễ công bố.

Tin, ảnh: Trần Ngọc