03:28 PM 18/06/2020  |   Lượt xem: 554  | 

Bản gốc bài báo hiện đang được lưu trữ, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

       Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập những tờ báo, người thầy chỉ dạy về cách làm báo, một độc giả, chính khách theo dõi tin tức báo chí trong và ngoài nước, Người còn là một nhà viết báo.

       Vào những năm 1948 - 1949, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam đang trong giai đoạn hết sức khó khăn, gian khổ, việc làm thế nào để tạo tiềm lực cho cuộc kháng chiến, làm thế nào để động viên, giúp đỡ bộ đội và đảm bảo đời sống của nhân dân luôn là nỗi trăn trở của Người. Hiểu, đánh giá được tầm quan trọng của báo chí và công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bằng những hoạt động, việc làm thiết thực của mình mà Người còn viết rất nhiều bài cho các báo để tuyên truyền, kêu gọi nhân dân đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đang đọc Báo Nhân dân trên Chiến khu Việt Bắc.

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Tài liệu ảnh Khu Tự trị Việt Bắc.

       Giữa năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo với nhan đề “Chuẩn bị Thu Đông cho nhân dân và bộ đội” cho Báo Việt Bắc đánh thắng. Nội dung bài báo tuyên truyền về nhiệm vụ của quân dân trong mùa Thu Đông năm 1949.

       Đọc lại bài báo của Người, chúng ta có thể hình dung ra phần nào lịch sử dân tộc Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Pháp, về vai trò của nhân dân, bộ đội trong công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, qua đó, cảm nhận về phong cách báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), chúng tôi xin trích dẫn một phần trong bài viết này của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nhà báo lỗi lạc của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

       Bản gốc bài báo hiện đang được lưu trữ, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Bài báo được đánh máy chữ, mực màu xanh, có một số bút tích sửa chữa:

Bài báo “Chuẩn bị Thu Đông cho nhân dân và bộ đội”
của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cho báo Việt Bắc đánh thắng, năm 1949.
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng

CHUẨN BỊ THU ĐÔNG CHO NHÂN DÂN VÀ BỘ ĐỘI

       Là chuẩn bị đánh giặc trong mùa thu đông này. Điều thứ nhất là chúng ta phải chuẩn bị cho nhân dân và bộ đội đủ ăn.

       1. Nhân dân với bộ đội

       Nhân dân là người làm ruộng.

       Bộ đội là người đánh giặc, để giữ gìn tài sản và tính mệnh cho đồng bào, để tranh lại thống nhất và độc lập cho Tổ quốc.

       Bộ đội luôn luôn lo đánh giặc và chịu hy sinh mọi bề, để cho nhân dân làm ăn yên ổn, vui mừng với gia đình. Nếu không có bộ đội đánh giặc, thì nhân dân sẽ bị nước mất, nhà tan. Bộ đội là con cháu, anh em của nhân dân.

       Vì vậy, nhân dân phải ra sức giúp đỡ bộ đội. Giúp bộ đội tức là tự giúp mình.

       - Nhân dân giúp bộ đội cách nào?

       - Trước hết, phải giúp cho bộ đội đủ ăn.

       - Trước ngày khởi nghĩa, nhiều nơi đồng bào Việt Bắc đã nhịn ăn, để nuôi Quân giải phóng ta. Hiện nay, trong nhiều vùng tạm bị địch chiếm, nhân dân cũng nhịn ăn, để nuôi Vệ quốc quân đánh giặc.

       Nhân dân đối với bộ đội như thế, mới đúng bổn phận của mình. Nếu nhân dân không giúp cho bộ đội đủ ăn, thì bộ đội đánh giặc sao được?”

       2. Nhân dân phải làm thế nào để giúp bộ đội?

       a. Phải kê khai đúng số lúa gạo trong nhà, cho ủy ban kháng chiến hành chính địa phương biết rõ số lúa gạo sẵn có, để phân phối cho nhân dân và mua giúp cho bộ đội cho hợp lý.

       Ai không khai, hoặc khai dối là làm hại đến việc tiếp tế cho nhân dân và bộ đội.

       b. Mỗi nhà phải xung phong bán lúa gạo cho bộ đội, theo giá Uỷ ban kháng chiến hành chính đã định.

       c. Mỗi nhà phải có sẵn 15 cân gạo, để lúc bộ đội đi qua, thì bán cho bộ đội.

       Nếu để lâu thì ăn gạo cũ, làm gạo mới mà thay vào.

       d. Nơi gần mặt trận, thì nhân dân phải liên lạc với bộ đội mua gạo, nấu cơm, để bộ đội lo đánh giặc.

       Nếu ai nấy đều bỏ chạy, thóc gạo cất giấu hết, thì bộ đội phải nhịn đói, không đánh được giặc.

       3. Phải tiết kiệm gạo

       Mùa lúa vừa rồi hơi kém. Năm nay lại hai tháng 7. Ngô, khoai, sắn năm nay cũng không nhiều. Thế là lương thực sẽ eo hẹp.

        Vậy chúng ta phải tiết kiệm, để nhân dân và bộ đội đủ ăn đến mùa sau.

       Nếu ta ăn tiêu bừa bãi, thì chắc thiếu.

       Nếu nhân dân thiếu ăn, thì không làm việc được, bộ đội thiếu ăn thì không đánh giặc được.

...

Thiên Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)