03:34 PM 29/07/2020  |   Lượt xem: 233  | 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cao Bằng, số 011, Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại: 02063.952.988.

    Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới nằm ở vùng Đông Bắc, phía Bắc và Đông Bắc giáp Quảng Tây (Trung Quốc), phía Tây giáp 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, phía Nam giáp 2 tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn. Nhờ vị trí địa lý chiến lược, mảnh đất Cao Bằng đã trở sớm thành căn cứ cách mạng, giai đoạn 1941 – 1945, là nơi đã gắn liền với các hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mặt trận Việt Minh. Năm 1956, Cao Bằng cùng các tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang hợp thành Khu tự trị Việt Bắc. Đây cũng là nơi cư trú của nhiều dân tộc anh em như: Tày, Nùng, Kinh, H'Mông, … Với bề dày lịch sử xây dựng và phát triển, trải qua các thời kỳ lịch sử, Cao Bằng vẫn luôn giữ được vai trò là đơn vị hành chính có vị trí chiến lược trọng yếu và xứng danh là “phên dậu” vững chắc nơi biên cương phía Bắc của đất nước (1). Những đóng góp của quân và dân Cao Bằng trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc; những thành tựu trong xây dựng, bảo vệ đất nước; những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc đã phần nào được lưu lại trong các tài liệu lưu trữ, phần lớn các tài liệu lưu trữ của Cao Bằng đang được lưu trữ, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

    Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cao Bằng thành lập ngày 16/05/2017, thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng với chức năng: Trình cấp có thẩm quyền ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu chuẩn bị tài liệu nộp lưu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, tu bổ - phục chế, bảo hiểm, bảo quản, giải mật tài liệu lưu trữ lịch sử và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đang lưu giữ 22 phông tài liệu với 5.301 hộp, cặp và 30.656 hồ sơ, tương đương 530 mét giá tài liệu. Trong đó, gồm tài liệu hành chính, tài liệu xây dựng cơ bản, tài liệu nghiên cứu khoa học từ năm 1949 đến năm 2008. Ngoài ra, còn có hệ thống công báo từ năm 1945 đến năm 2008 bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành. Danh sách các phông tài liệu đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cao Bằng (2) như sau:

 

STT

Tên phông

Thời gian của tài liệu

Ghi chú

01

Phông Ủy ban hành chính tỉnh Cao Bằng

1949 – 1975

 

02

Phông Ủy ban hành chính tỉnh Cao Lạng

1976 – 1978

 

03

Phông Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng (Từ khóa I đến khóa XIV)

1959 – 2004

 

04

Phông Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

1979 – 2008

 

05

Phông Thi đua – Khen thưởng tỉnh Cao Bẳng

1984 – 2006

 

06

Phông Ban Ngoại vụ và Biên giới tỉnh Cao Bằng

1985 – 2001

 

07

Phông Công ty dược liệu đặc sản tỉnh Cao Bằng

1982 – 1988

 

08

Phông Ban Quản lý Dự án phát triển nông thôn                   Cao Bằng – Bắc Kạn

1999 – 2004

 

09

Phông Ban Quản lý Dự án phát triển vì người nghèo tại miền núi phía Bắc

2006 – 2007

 

10

Phông Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Cao Bằng

1975 – 1996

 

11

Phông Thanh tra tỉnh Cao Bằng

1978 – 2000

 

12

Phông Sở Công nghiệp – TTCN tỉnh Cao Bằng

1977 – 2000

 

13

Phông Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

1977 – 2006

 

14

Phông Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Cao Bằng

1978 – 2002

 

15

Phông Cục thuế tỉnh Cao Bằng

1982 – 2007

 

16

Phông HĐND huyện Nguyên Bình

1969 – 2007

 

17

Phông UBND huyện Nguyên Bình

1979 – 2004

 

18

Phông HĐND huyện Trà Lĩnh

1977 – 1998

 

19

Phông UBND huyện Trà Lĩnh

1963 – 1998

 

20

Phông Cục hải quan tỉnh Cao Bằng

1976 – 2006

 

21

Phông HĐND huyện Hạ Lang

1981 – 2009

 

22

Phông UBND huyện Hạ Lang

1981 – 2006

 

23

Công báo Chính phủ

1945 – 2008

 

 

 

Thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng là thác lớn thứ 4 thế giới trong các thác nước nằm trên đường biên giới giữa các quốc gia.

Nguồn: Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch Cao Bằng

 

Một góc của Thành phố Cao Bằng.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Cao Bằng

 

    Những tài liệu lưu trữ này là nguồn sử liệu quý và có ý nghĩa quan trọng, phản ánh quá trình hình thành phát triển của cơ quan, tổ chức; phản ánh cả một giai đoạn lịch sử phát triển của tỉnh Cao Bằng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cao Bằng, số 011, Hoàng Đình Giong, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại: 02063.952.988./.

Chú thích:

1. Non nước Cao Bằng – những dấu ấn lịch sử, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng, 04/10/2019 (https://www.caobang.gov.vn/ubnd/4/469/77225/636026/Van-hoa-lich-su---con-nguoi/Non-nuoc-Cao-Bang---nhung-dau-an-lich-su.aspx).

2. Thông báo số 15/TB-CCVTLT ngày 08/5/2020 của Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Cao Bằng về việc giới thiệu tài liệu lưu trữ và quy trình khai thác, sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Tài liệu tham khảo:

1. Quy trình khai thác, sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, Báo Cao Bằng online 02/10/2018, (http://baocaobang.vn/Xa-hoi/Quy-trinh-khai-thac-su-dung-tai-lieu-tai-Trung-tam-Luu-tru-lich-su-tinh/66768.bcb).

2. Tổng quan về Cao Bằng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng, 08/10/2018 (https://dukhach.caobang.gov.vn/dukhach/1414/37623/83035/620536/Tong-quan-ve-Cao-Bang/Tong-quan-ve-Cao-Bang.aspx).

3. Non nước Cao Bằng – những dấu ấn lịch sử, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng, 04/10/2019 (https://www.caobang.gov.vn/ubnd/4/469/77225/636026/Van-hoa-lich-su---con-nguoi/Non-nuoc-Cao-Bang---nhung-dau-an-lich-su.aspx).

Trúc Phương