03:29 PM 11/01/2021  |   Lượt xem: 291  | 

Ngày 20/10/1890, tỉnh Hà Nam chính thức được thành lập. Từ khi thành lập đến nay, trải qua 130 năm, địa danh và địa giới hành chính của tỉnh Hà Nam đã có nhiều thay đổi. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tỉnh thuộc liên khu III. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo kháng chiến của hai tỉnh Nam Định và Hà Nam, tháng 5/1953, Trung ương quyết định cắt các huyện phía Bắc tỉnh Nam Định gồm Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc và 7 xã phía Bắc Nghĩa Hưng nhập vào tỉnh Hà Nam; chuyển huyện Lạc Thuỷ về tỉnh Hoà Bình. Tháng 4/1956, sau giảm tô và cải cách ruộng đất, 3 huyện Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc và 7 xã của Nghĩa Hưng sát nhập trở lại tỉnh Nam Định.   

Năm 1956, tỉnh Hà Nam và Nam Định sáp nhập thành tỉnh Nam Hà. Đầu năm 1976, Nam Hà sáp nhập với tỉnh Ninh Bình thành tỉnh Hà Nam Ninh. Năm 1992, tỉnh Nam Hà và tỉnh Ninh Bình lại chia tách như cũ. Ngày 1/1/1997, tỉnh Hà Nam được tái lập, gồm các huyện Thanh Liêm, Bình Lục, Lý Nhân, Duy Tiên, Kim Bảng và thị xã Phủ Lý. Trải qua các giai đoạn chia tách và sáp nhập giữa 2 tỉnh Hà Nam và Nam Định, hiện nay, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Nam Định đang lưu trữ 259 tập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các lĩnh vực như: Điều chỉnh địa giới hành chính; tài liệu HĐND & Đại biểu Quốc hội; hồ sơ, tài liệu phát triển kinh tế - xã hội…

Theo Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam (https://ccvtlt.hanam.gov.vn/vi/news/suu-tam-tai-lieu-luu-tru-quy-hiem/hon-250-ho-so-tai-lieu-lien-quan-den-tinh-ha-nam-dang-duoc-luu-tru-tai-nam-dinh-57.html)