10:02 AM 08/08/2019  |   Lượt xem: 321  | 

      Trung tâm lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc thành lập năm 2012 với chức năng thu thập, bảo quản tài liệu lưu trữ lịch sử và thực hiện các hoạt động dịch vụ liên quan đến tài liệu lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, kho Lưu trữ lịch sử đang bảo quản 3.135 mét giá tài liệu tương ứng với 133.310 hồ sơ thuộc 44 phông tài liệu. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin được giới thiệu phông lưu trữ Ủy ban hành chính tỉnh Vĩnh Phúc và phông lưu trữ Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

    Tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập vào ngày 12 tháng 2 năm 1950. Trải qua nhiều lần sáp nhập, chia tách địa giới hành chính, đến nay tỉnh Vĩnh Phúc có diện tích 1.235,15km2 (theo niên giám thống kê năm 2017), gồm 9 huyện thành thị. Toàn bộ quá trình hoạt động của cơ quan Ủy ban hành chính tỉnh Vĩnh Phúc và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1950 đến nay được phản ánh đầy đủ trong khối tài liệu thuộc hai phông lưu trữ tài liệu nói trên. Phông lưu trữ Ủy ban hành chính tỉnh Vĩnh Phúc gồm 01 mục lục tài liệu, 1.464 hồ sơ có thời gian từ năm 1950 đến năm 1974. Phông lưu trữ Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc gồm 20 mục lục tài liệu, 20.908 hồ sơ có thời gian từ năm 1997 đến năm 2012. Riêng khối tài liệu có thời gian từ năm 1975 đến năm 1976 thuộc tỉnh Vĩnh Phú do Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Phú Thọ lưu trữ.

    Phông Ủy ban hành chính tỉnh Vĩnh Phúc (thời gian tài liệu từ năm 1950 đến năm 1974):

    Tài liệu thuộc phông Ủy ban hành chính tỉnh Vĩnh Phúc gồm 12 mét giá, chủ yếu là các văn bản hành chính. Nội dung tài liệu phản ánh sự  lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền cấp trên và của tỉnh về các lĩnh vực: tổ chức cán bộ; xây dựng cơ bản; tài chính; thương nghiệp; vật giá; nông nghiệp; công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; giáo dục; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; công tác thủy lợi, phòng chống lụt bão; phát triển giao thông vận tải; thi đua khen thưởng; công tác khai hoang, cải cách ruộng đất, quản lý và phân phối ruộng đất; xây dựng hợp tác xã; củng cố chính quyền; thành lập các ty, ban, ngành; bầu cử đại biểu HĐND…

     Phông Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (thời gian tài liệu từ năm 1997 đến năm 2012):

    Phông Ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Phúc là phông tài liệu có giá trị lớn thể hiện toàn bộ quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ khi tái lập tỉnh đến nay. Phông lưu trữ có hơn 300 mét tài liệu, thành phần là các tập lưu văn bản hành chính, hồ sơ công việc có thời hạn bảo quản vĩnh viễn và lâu dài phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo và quá trình thực hiện công việc của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Nội dung tài liệu thuộc các lĩnh vực chủ yếu như: xây dựng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, tài chính, ngoại giao, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng… Ngoài ra còn có các hồ sơ về quy hoạch, phát triển vùng kinh tế, xã hội thuộc tỉnh Vĩnh Phúc như một bức tranh toàn cảnh về công cuộc xây dựng và đổi mới của tỉnh.

  Khối tài liệu thuộc phông lưu trữ Ủy ban nhân dân hành chính tỉnh Vĩnh Phúc và phông Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có giá trị lớn đối với việc nghiên cứu lịch sử chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế của tỉnh, giải quyết chế độ, chính sách cho người dân cũng như phục vụ hoạt động của nhà nước hiện nay. Để phát huy được tối đa giá trị của tài liệu lưu trữ thuộc hai phông nói trên, Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc hiện đang tăng cường công tác thu thập, bổ sung tài liệu, số hóa tài liệu giúp việc khai thác tài liệu đạt hiệu quả cao nhất, đưa được tài liệu đến với các cơ quan, tổ chức và người dân.

     Cơ quan, tổ chức và người dân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về tài liệu của Ủy ban hành chính tỉnh Vĩnh Phúc (1950 - 1974) và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (1997 - 2012), xin liên hệ Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư  - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số 38, Nguyễn Trãi, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, điện thoại: 0211.3861365

    Dưới đây là một số hình ảnh tài liệu thuộc phông lưu trữ:

 

Mục lục tra cứu phông Ủy ban hành chính tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Mục lục tra cứu phông Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Tài liệu tại Kho lưu trữ lịch sử.

(Theo Cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc)