10:37 AM 30/06/2020  |   Lượt xem: 460  | 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ liên hệ Phòng đọc Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội, số 20 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại: 024.32373855.

    Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 4415/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ và Trung tâm Lưu trữ thành phố Hà Nội. Chi cục có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND Thành phố quản quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của Thành phố; trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của Thành phố và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Chi cục có 02 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 01 Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

    Trung tâm Lưu trữ lịch sử đang quản lý 73 Phông lưu trữ, gồm các tài liệu từ năm 1948 đến năm 2016, chủ yếu là tài liệu của thành phố Hà Nội và một số Phông lưu trữ của tỉnh Hà Tây; tỉnh Hà Sơn Bình; tỉnh Sơn Tây; tỉnh Hà Đông. Các tài liệu thuộc thành phố Hà Nội chiếm số lượng lớn và có thời từ năm 1923 đến 2017, với nhiều Phông Lưu trữ được đông đảo người dân quan tâm, khai thác như: Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội (1976-2006); Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (1984-2014); Sở Xây dựng thành phố Hà Nội (1987 - 2010); Sở Quản lý nhà đất Hà Nội (1971-1998);…Cụ thể danh sách các Phông lưu trữ như sau:

    Hiện có hơn 900 cơ quan, tổ chức thuộc danh mục nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử Thành phố; nguồn tài liệu lưu trữ này là tài sản quý báu, có tác dụng to lớn trong việc nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, định hướng chiến lược, xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch công tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật,… góp phần cho sự nghiệp xây dựng, kiến thiết đất nước và Thủ đô. Để phục vụ độc giả tra cứu và tiếp tục phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, Chi cục Văn thư – Lưu trữ Thành phố cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ; tọa đàm khoa học; sưu tầm  tài liệu quý, hiếm trên địa bàn thành phố. Trung tâm Lưu trữ lịch sử cũng đã được trang bị đầy đủ công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ lịch sử, khi đến khai thác tài liệu cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ được hướng dẫn thủ tục sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử tận tình, chu đáo với các hình thức như: đọc, cấp bản sao, cấp bản chứng thực.

Tài liệu tham khảo:

1. Quyết định số: 85/TB-CCVTL T ngày 06/4/2020 về việc giới thiệu các Phông lưu trữ và thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Cổng Thông tin điện tử Chi cục Văn thư – Lưu trữ thành phố Hà Nội, ngày 08/04/2020.
2. Thông báo số 2624/TB-SNV ngày 17/10/2017 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử Phông UBND thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 1977-2008, Cổng Thông tin điện tử Chi cục Văn thư – Lưu trữ thành phố Hà Nội. ngày 11/01/2018.
3. Văn thư, lưu trữ và vai trò quan trọng trong nền hành chính Thủ đô, Cổng Thông tin điện tử Chi cục Văn thư – Lưu trữ thành phố Hà Nội (http://ccvtlt.sonoivu.hanoi.gov.vn/su-hinh-thanh-va-phat-trien.html).

 

Trần Ngọc (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)