04:02 PM 15/01/2019  |   Lượt xem: 307  | 

Các chủ đề được công bố, giới thiệu và nghiên cứu trao đổi rất đa dạng, phát huy được giá trị của tài liệu lưu trữ.

       Tài liệu lưu trữ là bằng chứng còn lại của lịch sử, mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều sản sinh ra các tài liệu lưu trữ đặc biệt. Qua các tài liệu ấy, thế hệ hôm nay có thể hình dung về sự phát triển của đất nước, tự hào về nền văn hiến, nền văn hóa, lịch sử dân tộc. Nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, công bố và giới thiệu các tài liệu lưu trữ trên mạng diện rộng đến độc giả, trong năm 2018, Cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư lưu trữ nhà nước nhận được sự cộng tác tích cực từ các cộng tác viên thuộc các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, các phòng chức năng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục để đăng các bài viết công bố, giới thiệu, nghiên cứu trao đổi về các tư liệu, hình ảnh, tài liệu lưu trữ.

          Xin giới thiệu đến độc giả danh sách các bài viết công bố, giới thiệu tài liệu và nghiên cứu trao đổi đăng trên Cổng Thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trong năm qua, là một lời tri ân các cộng tác viên đã tâm huyết gửi bài và động lực để tiếp tục phát huy phát triển hơn nữa giá trị tài liệu lưu trữ trên Cổng Thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

TT

Tên bài

Thời gian đăng

Tác giả

Tháng 1

1.

Lịch sử hình thành tỉnh Bình Định qua tài liệu lưu trữ Hán - Nôm Triều Nguyễn

02/01/2018

 

Trung tâm Tin học

2.

Hệ thống Cảng Đông Dương thời kỳ thuộc địa

 

16/01/2018

 

Hoàng Hằng - Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

3.

Giới thiệu phông tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bắc Kạn

18/01/2018

Trần Thị Bích Ngọc - Trung tâm Tin học

4.

Giới thiệu “Bộ sưu tập báo cắt giai đoạn 2000 - 2010”

 

26/01/2017

Hoàng Thu Hà – Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư - Lưu trữ

5.

Đảo Phú Quốc năm 1943

26/01/2018

Hoàng Hằng - Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

6.

Giới thiệu Sách “Hội nghị Pa-ri - Cánh cửa đến hòa bình”

27/01/2018

Đỗ Thị Thanh Hương- Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

 

7.

Hội nghị Paris qua tài liệu lưu trữ

27/01/2018

Trần Minh – Mai Duyên (Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV)

Tháng 2

8.

Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam

 

02/02/2018

Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

9.

Tài liệu lưu trữ là hồn phách của dân tộc, cần tiếp tục quan tâm gìn giữ và phát huy giá trị để góp phần nâng cao tầm vóc quốc gia

 

03/02/2017

Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

10.

Tìm hiểu về các nghi lễ dịp Tết Nguyên đán dưới triều Nguyễn

 

10/02/2017

Th. S Hoàng Nguyệt - Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

Tháng 3

11.

Các bài Công bố giới thiệu tài liệu lưu trữ và nghiên cứu trao đổi cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2016

03/03/2018

Trần Thị Bích Ngọc - Trung tâm Tin học

 

12.

Các tin hoạt động và hợp tác quốc tế cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2016

03/03/2018

Trần Thị Bích Ngọc - Trung tâm Tin học

 

13.

Chân dung phụ nữ Hà Nội, Sài Gòn và một số địa phương thuộc Bắc Bộ những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

19/03/2018

Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

14.

Địa danh làng xã Việt Nam qua tài liệu địa bạ triều Nguyễn

20/03/2018

Trần Thị Bích Ngọc - Trung tâm Tin học

15.

Nhạc sĩ Thế Song và Bản thảo ca khúc “Nơi đảo xa”

 

20/03/2018

Phạm Hải Yến - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

16.

Tháng Ba, nhớ về Hội nghị Chính trị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập năm 1964

27/03/2018

 

Lê Thị Lý - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

17.

Giới thiệu một số tài liệu về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Malaysia

28/03/2018

 

Đỗ Thị Thanh Hương - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

18.

Dấu ấn của nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh với ngành Lưu trữ

29/03/2018

 

Lê Thị Lý - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Tháng 4

19.

Thái Y viện triều Nguyễn - qua tài liệu Mộc bản

 

04/04/2018

Trần Thị Minh – Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

20.

Công bố 03 bộ phim tài liệu sưu tầm nước ngoài về chiến tranh Việt Nam

20/04/2018

Trần Thị Bích Ngọc - Trung tâm Tin học

21.

Cơ sở khoa học để tổ chức, quản lí lưu trữ

24/04/2018

PGS.TS. Dương Văn Khảm

22.

Tiến về Sài Gòn

27/04/2018

Nguyễn Thị Ngọc Diệp – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Tháng 5

23.

Giới thiệu chùm ảnh về Chiến dịch Điện Biên Phủ

04/05/2018

Nguyễn Thị Ngọc Diệp – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

24.

Lăng Khải Định – qua Châu bản triều Nguyễn

08/05/2018

Nguyễn Thu Hường – Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

25.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người khởi xướng và lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước

16/05/2018

Lê Thị Lý – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

26.

Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước, góc nhìn từ khía cạnh quản lý (phần 2)

25/05/2018

Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

27.

Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước, góc nhìn từ khía cạnh quản lý (phần 1)

26/05/2018

Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

28.

 

Báo cáo "Tình hình thực hiện quy định của Luật Lưu trữ về quản lý tài liệu điện tử và định hướng của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước"

30/05/2018

 

Ts. Nguyễn Thị Chinh – Trung tâm Khoa học và Văn thư lưu trữ

29.

Tình cảm của thiếu nhi với bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”

31/05/2018

 

Phạm Thị Ngọc Diệp – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Tháng 6

30.

Triển lãm tài liệu lưu trữ "Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước"

07/06/2018

Trần Thị Bích Ngọc tổng hợp - Trung tâm Tin học

31.

Chiến thắng Bô Cô - qua tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn

16/06/2018

Nguyễn Thị Việt - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

32.

Giới thiệu tài liệu lưu trữ lịch sử Phông UBND thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 1977 - 2008

26/06/2018

Đoàn Thị Thu Hà _ Trung tâm Tin học

Tháng 7

33.

Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I theo quy định của Luật Lưu trữ - Kết quả và những vấn đề đặt ra

03/07/2018

ThS. Nguyễn Thu Hoài – Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

34.

Triển lãm tài liệu lưu trữ: “Hội nghị Paris - Đường đến hòa bình”

09/07/2018

Nguyễn Thị Lý - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

35.

Châu bản triều Nguyễn về lễ tế đàn âm hồn tại Huế

19/07/2018

 

Trần Thị Bích Ngọc tổng hợp - Trung tâm Tin học

36.

Kiểm tra công tác Văn thư, Lưu trữ tại các địa phương năm 2017 – Kết quả và những vấn đề đặt ra

20/07/2018

Vũ Văn Phú – Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương

39.

Quá trình xây dựng cụm trường học Sinh Từ vào đầu thế kỉ XX

27/07/2018

Hoàng Hằng - Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

40.

Chuyên mục “HỒ SƠ, KỶ VẬT CỦA CÁN BỘ ĐI B” sẽ được Truyền hình Quốc Hội phát sóng hàng ngày

31/07/2018

Kim Đông Đô - Trung tâm Tin học

Tháng 8

41.

Trao đổi về hình thức ngưng hiệu lực một phần hoặc toàn bộ văn bản khi xử lý văn bản

 

07/08/2018

Đoàn Thị Thu Hà – Trung tâm Tin học

42.

Khí hậu Langbian, những chỉ số ấn tượng

14/08/2018

Nguyễn Thị Việt - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

43.

Quá trình xây dựng Nha Kiểm tra Tài chính Đông Dương

16/08/2018

Hoàng Hằng – Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Tháng 9

44.

Kiện toàn tổ chức quản lý hành chính vùng Sài Gòn – Gia Định giai đoạn 1919-1929

12/09/2018

Trần Thị Vui – Cù Thị Dung – Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

45.

Công trình Sở Lâm nghiệp Bắc Kì tại Hà Nội thời Pháp thuộc

14/09/2018

Hoàng Hằng - Nguyễn Hiền (Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)

46.

Số liệu về các loại án đối với những người tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ bị Tòa án thực dân xử trong năm 1941 (phần 1)

17/09/2018

Nguyễn Thị Thiêm - Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

47.

Số liệu về các loại án đối với những người tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ bị Tòa án thực dân xử trong năm 1941 (phần 2)

18/09/2018

Nguyễn Thị Thiêm - Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

48.

Công bố, xuất bản tài liệu lưu trữ trên mạng internet (phần 1)

25/09/2018

Th.S. Lê Văn Năng, Giám đốc Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

49.

Công bố, xuất bản tài liệu lưu trữ trên mạng internet (phần 2)

26/09/2018

 

Th.S. Lê Văn Năng, Giám đốc Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

50.

Chữ ký số và đề xuất lưu đồ quản lý văn bản, hồ sơ điện tử

 

28/09/2018

Th.S. Lê Văn Năng, Giám đốc Trung tâm Tin học

Tháng 10

51.

Giải phóng Thủ đô Hà Nội qua tài liệu lưu trữ

03/10/2018

Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

52.

Công tác chuẩn bị cho ngày tiếp quản Thủ đô năm 1954 qua tài liệu lưu trữ

09/10/2018

 

Trịnh Việt Dũng – Tạp chí Văn thư, Lưu trữ Việt Nam 

53.

Tìm lại Cư xá Ngoạn Mục qua tài liệu lưu trữ

09/10/2018

Nguyễn Thị Việt – Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

54.

Hoàng Diệu – Tổng đốc thành Hà Nội

15/10/2018

Lê Huệ - Trung tâm Lưu trữ quốc

55.

Đào Thị Xuân Yến - những dấu ấn trong cuộc đời

16/10/2018

Nguyễn Thị Việt - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

56.

Chùa Diệu Đế qua tài liệu Châu bản triều Nguyễn

31/10/2018

Lê Thị Thông - Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Tháng 11

57.

Chương trình quy hoạch đô thị Sài Gòn – Gia Định

07/11/2018

 

Trần Thị Vui – Nguyễn Thị Thanh Thủy (Trung tâm Lưu trữ quốc gia II)

58.

Hoàng thành Thăng Long - Tìm hiểu qua Mộc bản triều Nguyễn

09/11/2018

 

Trần Minh - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

59.

Tư nghiệp Quốc Tử giám - Chu Văn An

16/11/2018

Trần Thị Bích Ngọc - Trung tâm Tin học

60.

Kinh nghiệm xây dựng “Quy định số hóa tài liệu lưu trữ ghi âm, ghi hình” của Trung Quốc

26/11/2018

Vũ Thị Thu Hiền – Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư - Lưu trữ

Tháng 12

61.

Kỷ niệm sưu tầm tài liệu từ một gia đình hai vợ chồng cán bộ đi B

11/12/2018

 

Nghiêm Xuân Bình – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

62.

Tổng hợp các video cập nhật lên Cổng Thông tin điện tử năm 2018

18/12/2018

 

Trần Thị Bích Ngọc - Trung tâm Tin học

 

63.

Nhớ Giáng sinh xưa qua thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh

21/12/2018

 Phạm Thị Ngọc Diệp – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

 

64.

Các tin hoạt động và hợp tác quốc tế cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước năm 2018

25/12/2018

Trần Thị Bích Ngọc - Trung tâm Tin học

 

65.

Nhìn lại hoạt động khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và các đơn vị thuộc Cục trong năm 2018

27/12/2018

Trịnh Việt Dũng (Tạp Chí Văn thư lưu trữ Việt Nam) - Trần Thị Bích Ngọc (Trung tâm Tin học)

 

Trần Ngọc - Trung tâm Tin học