03:23 PM 14/10/2021  |   Lượt xem: 23  | 

Ngày 05/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn thư - lưu trữ được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, có 03 thủ tục hành chính lĩnh vực văn thư - lưu trữ được ban hành mới là: Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc (cấp tỉnh); thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ (cấp tỉnh); thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ; có 03 thủ tục hành chính lĩnh vực văn thư - lưu trữ bị bãi bỏ là: Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc; thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ; thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

Thông tin chi tiết xem tại đây:

  Tệp đính kèm
  1. BLIEU.pdf( 2.56 MB )

Theo Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh Bạc Liêu (https://baclieu.gov.vn/vi/-/c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-danh-m%E1%BB%A5c-th%E1%BB%A7-t%E1%BB%A5c-h%C3%A0nh-ch%C3%ADnh-l%C4%A9nh-v%E1%BB%B1c-v%C4%83n-th%C6%B0-l%C6%B0u-tr%E1%BB%AF-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-ban-h%C3%A0nh-m%E1%BB%9Bi-v%C3%A0-b%E1%BB%8B-b%C3%A3i-b%E1%BB%8F-thu%E1%BB%99c-th?gidzl=C85UNi5UA0modrrUmqGe0pYJNLFK6dm0ByqE08n4VG1zdLzHsKeg32t325wE6Ia9Uf1VM3N2xqHamrii30)