Công nhận xã đảo thuộc thành phố Hải Phòng

 11:02 AM 27/11/2017

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên: Nhận diện và phòng, chống

 10:45 AM 23/11/2017

Quy định mới về quyết toán kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất

 09:13 AM 08/11/2017

Không đóng phí duy trì sử dụng mã số mã vạch phạt đến 5 triệu đồng

 03:00 PM 07/11/2017

Rút ngắn thời gian xác nhận nhân sự công dân Việt Nam ở nước ngoài

 09:52 AM 03/11/2017

Chế độ thù lao cho người kiểm tra báo chí lưu chiểu

 03:02 PM 13/09/2017

Cấp Bằng Tổ quốc ghi công 498 liệt sĩ

 08:38 AM 18/07/2017

Tăng cường cơ sở vật chất cho thông tin truyền thông cơ sở

 02:58 PM 06/07/2017