Năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4

 09:26 AM 24/09/2020

Học sinh, sinh viên đoạt giải quốc tế được thưởng đến 55 triệu đồng

 11:22 AM 21/09/2020

Năm học 2021-2022, UBND cấp tỉnh quyết định việc chọn sách giáo khoa

 09:46 AM 04/09/2020

Tiêu chí thành lập chi cục, phòng

 11:13 AM 01/09/2020

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

 09:32 AM 28/08/2020

Xây dựng cơ sở dữ liệu tác phẩm văn học nghệ thuật

 02:14 PM 26/08/2020

Xử lý triệt để các ổ dịch; không để đứt gãy các hoạt động KT-XH

 02:07 PM 24/08/2020

Đánh giá, đề xuất giải pháp số hóa tài liệu thương mại

 10:12 AM 14/08/2020

Công điện bảo đảm an toàn giao thông trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh

 02:32 PM 10/08/2020

Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

 04:41 PM 06/08/2020