Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, phấn đấu không mệt mỏi vì hoà bình và tiến bộ trên thế giới.

       Cuộc đời hoạt động cách mạng và hiến dâng đời mình cho lý tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phác họa cả một giai đoạn lịch sử của một dân tộc từ bùn đen nô lệ vùng lên giành lại tự do, làm gương sáng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Người là kết tinh của dân tộc, là đại diện tiêu biểu nhất cho một dân tộc, là người con, người cha của một dân tộc anh hùng, kiên trung. Sự vận dụng các lý luận cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lê nin một cách linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn Cách mạng Việt Nam; sự khéo léo trong kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sự khéo léo, có tầm nhìn xa trong giải quyết các mối quan hệ quốc tế, mối quan hệ với các nước láng giềng, hay với các nước XHCN anh em…đã thể hiện được tầm nhìn sâu rộng của một lãnh đạo thiên tài.

       Người dành tình yêu thương, sự quan tâm đặc biệt của mình cho mọi người dân. Đó là tình cảm được thể hiện từ những cử chỉ nhỏ nhất đến những hi sinh cao cả nhất: Bác sẵn sàng nhường miếng cơm ít ỏi của mình cho người khác, bớt lại từng hạt gạo giúp đồng bào qua cơn hoạn nạn, hi sinh cả tình cảm riêng tư của mình cho cách mạng, cho dân tộc.

       Nhân Kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), Website Văn thư, Lưu trữ Việt Nam chọn lọc và trân trọng giới thiệu tới độc giả những hình ảnh, tài liệu lưu trữ về cuộc đời của Người đã được giới thiệu tại các trưng bày, triển lãm do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thực hiện trong những năm qua. Hy vọng với những tư liệu này, độc giả sẽ có cái nhìn khái quát về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

       Các tư liệu, hình ảnh được giới thiệu theo các chủ đề: