Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập, Liên Xô là một trong những nước đầu tiên trên thế giới công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đặt nền móng cho tình hữu nghị bền chặt và phát triển quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước. Mối quan hệ tốt đẹp này được biểu hiện sinh động và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của hai nước. Một trong những hướng hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Liên bang Nga là hợp tác trong lĩnh vực Đào tạo và trong quá trình phát triển, đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

       Hướng tới kỷ niệm 59 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga ngày (30/01/1950 – 30/01/2009), Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam và Cục Lưu trữ Liên bang Nga phối hợp tổ chức Triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề:

“Hợp tác Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực Đào tạo”

       Tại cuộc Triển lãm này, gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật được chọn lọc từ các Trung tâm lưu trữ của Việt Nam, Liên bang Nga và của các cá nhân đã từng học tập, công tác trên đất nước Liên Xô trước đây và nước Nga hiện nay để trưng bày. Các tài liệu của triển lãm phản ánh những nét cơ bản và các giai đoạn chủ yếu về sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong lĩnh vực Đào tạo, trong đó, nhiều tài liệu lưu trữ và hiện vật lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng.

       Trong những năm qua, Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay đã đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ cho hàng chục nghìn cán bộ, sinh viên Việt Nam ở các bậc trên đại học, đại học, cao đẳng, công nhân kỹ thuật thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng như kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, quốc phòng, an ninh… Những cán bộ đó đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế của Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng giúp Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay đào tạo nhiều cán bộ trong một số chuyên ngành như ngôn ngữ, lịch sử, văn học Việt Nam…

       Nội dung Triển lãm gồm 3 phần:

       - Phần 1: Đào tạo cán bộ Việt Nam ở Liên Xô trước năm 1950;

       - Phần 2: Hợp tác đào tạo giữa Việt Nam và Liên Xô từ năm 1950 - 1991;

       - Phần 3: Hợp tác đào tạo giữa Việt Nam và Liên bang Nga từ năm 1991 đến nay.

       Hy vọng triển lãm này sẽ góp phần vào sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Liên bang Nga và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước như Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: “Việt Nam coi quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện với Liên bang Nga là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình”./.