Ngày 27/9 vừa qua, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nôi vụ đã chính thức mở cửa Nhà trưng bày Lam Ngọc tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV với chủ đề THIÊN HÙNG CA SỬ VIỆT.

       Trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, các thế hệ người Việt đã viết nên những bản hùng ca vẻ vang về quá trình dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, những chiến công hiển hách từ thế kỷ X đến thế kỷ XV như Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Vua Ngô Quyền; những lần đánh bại quân xâm lược Tống của nhà Tiền Lê, nhà Lý; hay 3 lần đại thắng quân Mông Nguyên của nhà Trần; các chiến thắng Tốt Động-Chúc Động, Chi Lăng-Xương Giang của nghĩa quân Lam Sơn là những dấu son chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Đó là khát vọng non sông, là truyền thống vẻ vang, là hành trang để thế hệ trẻ hôm nay, mai sau viết tiếp những trang vàng trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.