Trong suốt 143 năm tồn tại, Triều Nguyễn đã để lại cho hậu thế một kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, trong đó có khối tài liệu Mộc bản hiện bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV. Đó là những bộ quốc sử được biên soạn công phu, chứa đựng nhiều thông tin xác thực về lịch sử Việt Nam từ thuở ban sơ cho đến đầu thế kỷ XX. Với những giá trị nổi bật về nội dung, hình thức và nghệ thuật, Mộc bản Triều Nguyễn được xem là loại hình tài liệu đặc biệt quý hiếm của nhân loại và trở thành Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam, được UNESCO công nhận vào ngày 31 tháng 7 năm 2009.

       Để giúp công chúng có cái nhìn rõ hơn về lịch sử hình thành khối tài liệu quý giá này, ngoài không gian trưng bày được duy trì thường xuyên tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV (số 2, yết Kiêu, phường 5, thành phố Đà Lạt), chúng tôi xin giới thiệu toàn bộ nội dung chuyên đề “Mộc bản – Bảo vật hoàng triều”  lên Cổng thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.