n chương là loại hình con dấu và hình dấu được đóng trên văn bản, thể hiện sự tín xác và khẳng định tính hợp pháp của văn bản được ban hành. Việt Nam có truyền thống ấn chương lâu đời gắn liền với quá trình hình thành chữ viết và lịch sử thành văn. Thư tịch cổ cho thấy từ đời Lạc tướng đã có ấn đồng dây thao xanh.

      Ấn chương Việt Nam xuất hiện rất sớm, nhưng do thời gian và chiến tranh nên tư liệu còn lại để nghiên cứu chủ yếu là ấn chương thời Nguyễn. Có nhiều loại hình ấn chương được sử dụng trong giai đoạn này như: Bảo, Tỷ, Ấn, Chương, Quan phòng, Đồ ký, Kiềm ký, Tín ký, Ký... Mỗi loại có những quy định riêng chặt chẽ trong chế tác, quản lý và sử dụng. Thời Nguyễn, có nhiều loại ấn được chế tác rất công phu và phong phú, nhưng hiện vật đó còn rất ít, chúng ta chỉ có thể khảo cứu các hình dấu còn lưu trên tài liệu.

      Ban tổ chức trưng bày “Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn”, lựa chọn 140 hình dấu khác nhau in trên 90 phiên bản tài liệu lưu trữ Châu bản triều Nguyễn cùng một số ảnh chụp do Ban tổ  chức sưu tầm được về hiện vật để minh họa. Mục đích của trưng bày là giới thiệu đến công chúng và giới nghiên cứu các loại hình con dấu được sử dụng trong hệ thống cơ quan chính quyền triều Nguyễn từ trung ương đến địa phương. Qua đó, phần nào cung cấp thêm những thông tin phục vụ nghiên cứu trên các lĩnh vực Hán Nôm học, văn thư lưu trữ học, văn bản học, sử liệu học, nghệ thuật chạm khắc, thư pháp... 

       Bố cục của Trưng bày gồm 3 phần: