LỜI GIỚI THIỆU

       Tài liệu lưu trữ là di sản của dân tộc, có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bên cạnh việc bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ quốc gia thì việc phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ cũng là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của công tác lưu trữ. Thực hiện nhiệm vụ “Bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia” được nêu tại Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV phối hợp với Bảo tàng Côn Đảo và Trung tâm Lưu trữ quốc gia II thực hiện trưng bày tài liệu lưu trữ Chuyên đề “Côn Đảo xưa qua tài liệu lưu trữ” tại Bảo tàng Côn Đảo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) và Quốc tế Lao động 01/5.

       Các tài liệu, hình ảnh được đưa ra giới thiệu tại Trưng bày này nhằm giúp công chúng trong và ngoài nước hiểu rõ hơn lịch sử vùng đất Côn Đảo, Chế độ lao dịch khổ sai, kìm kẹp của thực dân Pháp đối với tù nhân Côn Đảo, góp thêm những cứ liệu lịch sử giúp Côn Đảo có quyền tự hào về miền đất trung dũng, kiên cường, có vị trí quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

        Bố cục Chuyên đề trưng bày gồm 02 phần:

        Phần 1. Pondo Condore từ buổi bình minh đến Nhà Nguyễn xác lập chủ quyền.

       Tài liệu lưu trữ giới thiệu tới độc giả trong phần này các hoạt động quản lý hành chính của nhà Nguyễn đối với Côn Đảo.

        Phần 2. Nhà tù Côn Đảo - công cụ đàn áp và khủng bố của thực dân Pháp đối với phong trào cách mạng.

       Các tài liệu lưu trữ sẽ cho độc giả hiểu rõ hơn cách thức thực dân Pháp chiếm giữ, xây dựng và cai quản hệ thống nhà tù ở Côn Đảo. Đồng thời, giúp chúng ta có thể hình dung ra sự khắc nghiệt, dã man của các hành phạt đối với những người tù Côn Đảo, khác xa với những từ ngữ mĩ miều được ghi trong các văn bản của thực dân Pháp đối với việc quản lý và thi hành hình phạt tù nhân tại Côn Đảo.

       1. Quy mô xây dựng nhà tù và hệ thống điều hành của thực dân Pháp.

       2. Chế độ lao dịch khổ sai của tù nhân nhà tù Côn Đảo.

       Xin trân trọng giới thiệu tới độc giả những tài liệu, hình ảnh được giới thiệu tại Trưng bày tài liệu lưu trữ Côn Đảo xưa qua tài liệu lưu trữ./.