BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN 1945 - 1946


Một đội nữ du kích Hưng Yên năm 1946.
TTLTQG III, Phông nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản, STL 376.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (người đang chỉ tay vào bản đồ - thứ 3 từ trái sang) báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh (người quay lưng, thứ 2 từ phải sang) kế hoạch phá tan âm mưu của Pháp tấn công Việt Bắc, Thu – Đông năm 1947.
TTLTQG III, Tài liệu ảnh thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954, STL 387).
Phát động phong trào “chống giặc dốt” ngày 03.9.1945, các nơi đều có lớp bình dân học vụ. Lớp học ở thôn Liễu Viên - xã Nghiêm Xuyên - huyện Thường Tín - tỉnh Hà Tây dùng đèn bằng đĩa dầu lạc tháng 9.1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, 108-B22.
Sắc lệnh số 04-SL ngày 04.9.1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời lập tại Hà Nội và các tỉnh một quỹ gọi là Quỹ Độc lập.
TTLTQG III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ: 01, tờ 03.
Sắc lệnh số 04-SL ngày 04.9.1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời lập tại Hà Nội và các tỉnh một quỹ gọi là Quỹ Độc lập.
TTLTQG III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ: 01, tờ 03.
Sắc lệnh số 05-SL ngày 05.9.1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời bãi bỏ cờ Quẻ ly, ấn định Quốc kỳ Việt Nam.
TTLTQG III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ: 01, tờ 05.
Sắc lệnh số 05-SL ngày 05.9.1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời bãi bỏ cờ Quẻ ly, ấn định Quốc kỳ Việt Nam.
TTLTQG III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ: 01, tờ 05.
Sắc lệnh số 06-SL ngày 05.9.1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời cấm nhân dân Việt Nam không được đi lính, bán thực phẩm, dẫn đường liên lạc cho quân đội Pháp.
TTLTQG III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ: 01.
Sắc lệnh số 12-SL ngày 07.9.1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời ủy quyền cho Nha Giám đốc Khoáng chất và Kỹ nghệ Việt Nam tổ chức và trông coi việc sản xuất binh khí đạn dược.
TTLTQG III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ: 01.
Sắc lệnh số 17-SL ngày 08.9.1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời thành lập Bình dân Học vụ và cử cán bộ phụ trách.
TTLTQG III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ: 01.
Sắc lệnh số 19-SL ngày 08.9.1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời thiết lập những lớp học bình dân buổi tối cho nông dân và thợ thuyền.
TTLTQG III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ: 01.
Sắc lệnh số 20-SL ngày 08.9.1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời bắt buộc học chữ quốc ngữ và học không mất tiền.
TTLTQG III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ: 01.
Hưởng ứng “Tuần lễ vàng”, “Quỹ Độc lập”, nhân dân Hà Nội hăng hái đến góp vàng, tiền ủng hộ kháng chiến tại Nhà hát Lớn ngày 17.9.1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 111-B21.
Sắc lệnh số 34-SL ngày 20.9.1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp và đệ trình Hiến pháp lên Quốc hội.
TTLTQG III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ: 01.
Sắc lệnh số 35-SL ngày 20.9.1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời quy định nhân dân phải tôn trọng đền chùa, lăng tẩm, nhà thờ và những nơi có tính cách tôn giáo.
TTLTQG III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ: 01.
Các đại biểu dân tộc về Hà Nội tại Bắc Bộ Phủ ngày 23.9.1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 121-64.
Sắc lệnh số 39-SL ngày 26.9.1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời lập Ủy ban dự thảo thể lệ Tổng tuyển cử.
TTLTQG III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ: 01.
Sát cánh cùng đồng bào Nam Bộ kháng chiến, thanh niên Hà Nội yêu cầu Chính phủ cho vào Nam Bộ chiến đấu, tháng 9.1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 122 – 300.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự khai giảng trường Cao đẳng Canh nông ở Bách thảo - Hà Nội, ngày 03.10.1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 134-C14.
Sắc lệnh số 45-SL ngày 10.10.1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời thiết lập Ban Đại học Văn khoa tại Hà Nội.
TTLTQG III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ: 01.
Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần gạo của mình vào Quỹ cứu đói ở Nhà hát lớn ngày 11.10.1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, 115-3007.
Các em nhi đồng đi vận động ngày cứu đói ngày 11.10.1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 119-C4.
Buổi họp của Chính quyền Dân chủ nhân dân Việt Nam năm 1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, 101-12.
Nhân dân Thủ đô tới dự buổi nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của Việt Nam tại Việt Nam học xá (nay là Trường Đại học Bách Khoa), ngày 05.01.1946.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 197-C5.
Đội nhi đồng cứu quốc Mai Hắc Đế tham gia vận động bầu cử Quốc hội ngày 05.01.1946
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 195-851.
Đoàn biểu tình ủng hội ngày Bầu cử Quốc hội 05.01.1946 với khẩu hiệu viết trên cót: “Quốc hội là lực lượng đoàn kết chống xâm lăng”.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 196-B17.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến khai mạc Quốc hội, ngày 02.3.1946.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 206-C15.
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Hiệp định sơ bộ ngày 06.3.1946 với đại diện Pháp Xanh-tơ-ny ở số 4 phố Lê Lai - Hà Nội, đồng chí Hoàng Minh Giám đang đọc bản Hiệp định.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, 212-726.
Hàng vạn nhân dân mang biểu ngữ ủng hộ kháng chiến Hồ Chí Minh, ngày 01.5.1946.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 240-C38.
Kêu gọi chống nạn thất học, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bức thư và cảm tưởng của một cụ già 77 tuổi đã biết chữ Quốc ngữ ngày 02.5.1946.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 245 - 10, 214.
Mô hình nước Việt Nam thống nhất ở phố Hàng Da - Hà Nội, ngày 09.6.1946.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 271-922.
Quần chúng đứng hai bên đường đón bộ đội về Hà Nội ngày 02.9.1946.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, 321-965.
Chính phủ ra mắt Quốc hội tại Nhà hát Lớn - Hà Nội ngày 03.11.1946.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 355 - B2.
Các vị trong Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Quốc hội khóa I bầu họp từ ngày 03.11 đến ngày 09.11.1946. (Đứng hàng đầu, chính giữa là Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên phải là Nguyễn Văn Tố, bên trái là ông Huỳnh Thúc Kháng).
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 356-761.
Đại biểu Quốc hội khóa I tại Hà Nội năm 1946.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 209-C12+C14.
Quang cảnh ngày Nam Bộ kháng chiến ở Ô Cầu Dền - Hà Nội năm 1946.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 269-118.
Nhân dân Hà Nội diễu hành cổ động Phong trào Bình dân học vụ năm 1946.
TTLTQG III, Phông Bộ Ngoại giao, SLT 3379-3363.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến khai mạc “Tuần lễ văn hóa” ủng hộ kháng chiến Nam Bộ ở số 15 phố Lê Thái Tổ - Hà Nội, ngày 07.10.1945.
TTLTQG III, Phông NSNA Nguyễn Bá Khoản, SLT 133-C85.

Ảnh số 1/38