Chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015), nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với chuỗi các hoạt động kỷ niệm, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, phối hợp Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Triển lãm tư liệu: “Đất nước - 70 năm một chặng đường”.

        Triển lãm gồm 4 chủ đề: Thời kỳ tiền khởi nghĩa trước Cách mạng tháng Tám; Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc; Thành tựu 70 năm về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.

       Đến với Triển lãm, công chúng được chứng kiến những hình ảnh đặc sắc, toàn diện về phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước Cách mạng, cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền mùa thu Tháng Tám năm 1945 và sự kiện ngày 2/9/1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà và công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng tổ quốc Việt Nam 70 năm qua.

       Cùng với hàng nghìn tư liệu, những tài liệu lưu trữ tiêu biểu, quý hiếm, độc đáo như những Sắc lệnh của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hay tập Biên Bản các phiên họp Hội đồng Chính phủ trong những ngày đầu lập nước nhằm giải quyết muôn vàn khó khăn thử thách về đối nội, đối ngoại của đất nước, hay những hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước là những minh chứng chân thực nhất về lịch sử dân tộc ta 70 năm qua.

     Sáng 25/8/2015, triển lãm chính thức khai mạc tại Thư viện Quốc gia Hà Nội với sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo Bộ VHTT&DL, Hội Khoa học Lịch sử học Việt Nam, Ủy ban về các vấn đề văn hóa, xã hội của Quốc hội…. cùng đông đảo độc giả yêu thích, quan tâm đến lịch sử.

     Xin trân trọng giới thiệu tới độc giả những tư liệu được giới thiệu tại Triển lãm./.