Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam là người bạn thân thiết của nhân dân Liên Xô/Liên bang Nga. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, phấn đấu không mệt mỏi vì hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới, dày công vun đắp và phát triển tình hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga.

       Nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (7/11/1917-7/11/2014) và hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga (30/01/1950-30/01/2015); 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Cục Lưu trữ Liên bang Nga và Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga qua tài liệu lưu trữ”.

       Triển lãm trưng bày hơn 200 tài liệu, hình ảnh và hiện vật phản ánh chân thực hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên Xô; mối quan hệ hữu nghị giữa Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga và hình ảnh Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Liên Xô/Liên bang Nga. Trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

        Nội dung triển lãm gồm 3 phần:

      - Phần 1: Người đi tìm hình của Nước, hành trình qua nước Nga (1911-1945). Phần này nói về quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc, con đường đến với chủ nghĩa Mác Lê nin.

       - Phần 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Liên Xô/Liên bang Nga (1945-1969). Phần này giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Liên Xô trong khoảng thời gian Người giữ cương vị chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: các chuyến đi thăm của Người đến Liên Xô/Liên bang Nga; Tiếp đón các đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Liên Xô, các tổ chức xã hội của Liên Xô sang thăm Việt Nam; Một số văn bản về việc hợp tác với Liên Xô do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký…

       - Phần 3: Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Phần này giới thiệu tình cảm yêu mến, kính phục của nhân dân Liên Xô đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia sau khi Người đã qua đời.

      Ban Tổ chức hy vọng Triển lãm sẽ góp phần công bố, giới thiệu một số tài liệu lưu trữ, hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên Xô/Liên bang Nga nhằm tăng cường nhận thức và sự hiểu biết của xã hội về vai trò, tác dụng của tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Thông tin tuyên truyền, đề cao phẩm chất đạo đức, đường lối ngoại giao, tư tưởng hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần bồi dưỡng, giáo dục tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên Xô/Liên bang Nga trên cơ sở những kết quả đạt được trong quá khứ và mở ra hướng phát triển cho tương lai./.